Regering

“Zal Charles Michel ooit uit zijn gouden bubbel komen?” PVDA-volksvertegenwoordiger en partijwoordvoerder Raoul Hedebouw hoorde in de woorden van de eerste minister opnieuw veel zaken die niet overeenkomen met de realiteit van de gewone Belg. Voor de linkse partij is het echte bilan van de regering dat er nog nooit zoveel winst is gemaakt voor de grote aandeelhouders en dat er nog nooit zoveel onzekerheid was voor de bevolking.

De PVDA spreekt haar volle steun uit aan de bijna 60.000 betogers die vanmorgen in negen verschillende steden op straat kwamen tegen de pensioenplannen van de regering. Overal, in alle sectoren, en zowel bij ABVV als ACV, klonk een ferm neen tegen de plannen om ons langer te doen werken voor minder pensioen.

Voor de PVDA is het met veel poeha aangekondigde Nationaal Pact voor Strategische Investeringen niets meer dan een catalogus van intenties zonder effectieve implementatie en zonder budgettair kader. Het ligt nog altijd in de lijn van het besparingsbeleid dat zelfs een massale desinvestering nastreeft. "Charles Michel investeert wel, maar vooral in een communicatie-operatie. En die investering is alleen van strategisch belang voor de verkiezingscampagne van zijn partij", zegt PVDA-parlementslid Raoul Hedebouw.

Net voor de vakantie kondigden de vakbonden een nationale actiedag voor onze pensioenen aan op 2 oktober. Tijdens de vakantie besliste de regering achter onze rug opnieuw een aantal antisociale maatregelen.

De regering wil iedereen die het niet met haar eens is monddood maken. Hoe? Door in de eerste plaats de tegenmacht van de vakbonden en ziekenfondsen te breken. Na de verkiezingen plant de regering een zware aanval. Maar nu al wordt de ideologische strijd gestart. 

Waar de werkgevers al lang van dromen, heeft de regering deze zomer op tafel gebracht: een nieuw plan voor een zoveelste aanval op onze lonen en arbeidsvoorwaarden. Een plan dat de werkende mensen verdeelt. Hoe hebben ze dat gerealiseerd? Door een mythe te creëren over een zogenaamde krapte op de arbeidsmarkt.

Het zomerakkoord neemt onze lonen onder vuur en schiet met scherp op werklozen, bruggepensioneerden en zieke ambtenaren. Maar Panama-fraudeurs en superrijken blijven alweer buiten schot. “Dit is asociaal en onrechtvaardig.”

“Het akkoord dat de federale regering vannacht afsloot, schiet met scherp op werklozen en bruggepensioneerden maar laat fraudeurs en superrijken buiten schot”, zegt PVDA-woordvoerder Tom De Meester. “Dit is asociaal en onrechtvaardig.”

Op zaterdag 30 juni trokken tienduizenden mensen in Wenen de straat op om te demonstreren tegen de invoering van de door de rechtse regering geplande 12-urendag. Onder het motto "Voor een beter leven" had de Oostenrijkse vakbondsfederatie (ÖGB) daarvoor opgeroepen en tal van organisaties hadden zich daarbij aangesloten. De vakbonden hadden meer dan 100.000 deelnemers verwacht.

Na de meest recente cijfers over de kinderarmoede in België maakt Raoul Hedebouw zich boos op het beleid van de N-VA. "U komt elke week pleiten om dure vliegtuigen te kopen, maar als het over armoedebestrijding gaat, dan is er plots geen geld."

Pagina's