Regering

Ibrahim El Bakraoui, de kamikaze van Zaventem, had wel degelijk gearresteerd kunnen worden voor de aanslagen van Brussel. De broers Abdeslam hadden nauwer kunnen worden gevolgd voor de aanslagen van Parijs. Dit roept grote vragen op over het hele antiterrorismebeleid van de regering.

“De regering en de ministers moeten zich nú verantwoorden in de Kamer”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Als de feiten kloppen, dan kan deze regering niet anders dan haar conclusies trekken.”

Indien de informatie uit Turkije klopt, zou België Ibrahim El Bakraoui gewoon hebben laten lopen nadat hij in juni 2015 in Turkije was gearresteerd en de Turkse regering hem aan België wou uitleveren, waarbij werd meegedeeld dat hij gevaarlijk was en banden had met jihadistische Syriëstrijders. De PVDA verwacht een duidelijke uitleg van de regering.

Het is als in de koers. Als de zenuwen toeslaan in de kopgroep en de vluchters niet meer op één lijn zitten, dát is het moment voor een beslissende démarrage. Met de Turteltaks is het net zo. Als er paniek uitbreekt in regeringsrangen over de ravage die de Turteltaks aanricht in de peilingen, dan weet je: dit kunnen we winnen.

PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees merkte al drie keer op dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zichzelf een opslag van 3.000 euro had gegeven. Tandengeknars in de Kamer, maar er kwam geen verklaring. Nu het uitlekt in de media is de reactie: “een foutje van de administratie”.

Het gat in de begroting blijkt minstens 2,2 miljard te bedragen. De PVDA wil dat de regering het geld niet opnieuw haalt bij de kleine man. De linkse partij stelt voor de notionele interestaftrek af te schaffen en de 700 miljoen euro van de Excess Profit Rulings terug te eisen. 

In plaats van jojo-contracten of levenslang interimwerk moeten we een toekomstgerichte keuze maken, schrijft PVDA-voorzitter Peter Mertens in een opiniestuk: “Die van een 30-urenweek.” Hij waarschuwt terzijde dat vooral vrouwen slachtoffer worden van de nieuwe flexicontracten van minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

Na de aanslagen van 13 november in Parijs, kwam de regering met een plan van 18 nieuwe maatregelen in de strijd tegen terrorisme. De studiedienst van de PVDA analyseerde deze 18 maatregelen en toont aan dat ze onefficiënt zijn, vaak overbodig, en dat ze de democratische rechten in gevaar brengen. 

CD&V-voorzitter Wouter Beke noemde zijn partij de “meest feministische” van het land. Maar in dezelfde week legt zijn partijgenoot, minister van Werk Kris Peeters, een wetsontwerp neer over deeltijdse arbeid. Michelle Heijens, zorgdeskundige en medewerkster op de studiedienst van PVDA, noemt het wetsontwerp “zeer vrouwonvriendelijk”.

Nooit stond het stakingsrecht zo onder druk. De regering en de werkgevers willen de vakbonden dwingen tot verregaande beperkingen van het recht op sociale actie van de werkende bevolking. Als dat niet lukt, dreigen ze de maatregelen door te duwen in het parlement.

Pagina's