Syndicaal

Een zeer goed opgevolgde staking. Dat zag je aan alle piketten in de Antwerpse haven. Er staat veel op het spel, dat voelt iedereen aan. De vastberadenheid is dan ook groot. Iedereen is klaar om op 15 december opnieuw paraat te staan en zelfs nog in groteren getale. Solidair ging de sfeer opsnuiven.

“De eerste actiedag van de vakbonden is een succes”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens op de staking van vandaag. “De staking werd breed opgevolgd zowel in de provincie Antwerpen, het industriële hart van België, als in Henegouwen, het historische hart van het sociaal verzet, als in Limburg en in Luxemburg.

Het is me weer wat vandaag in het nieuws. Vooral over de staking maandag in het grootste industriële centrum van het land. Het is duidelijk dat bepaalde mensen de komende stakingen niet zien zitten. Daarom blazen ze onophoudelijk zeepbellen. Peter Mertens doorprikt ze graag.

Na Antwerpen, Henegouwen, Limburg en Luxemburg is het deze keer de beurt aan Oost- en West-Vlaanderen, Luik en Namen om het werk neer te leggen. Ook daar wordt gevraagd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De andere provincies staken op 8 december en op 15 december volgt nog een algemene staking. De PVDA steunt al deze acties voluit. 

“Ik ben tot luisteren bereid”, sprak eerste minister Charles Michel ’s avonds na de grootste vakbondsbetoging van de laatste dertig jaar. Maar heeft hij de boodschap van de 120.000 betogers wel gehoord?

Jonge werkenden, maar ook jongerenbewegingen en jongerenorganisaties, studenten en scholieren, zowel uit het noorden als het zuiden van het land… Allen waren ze donderdag 6 november talrijk aanwezig op de grote vakbondsbetoging. Besparingen in onderwijs, middenveld en cultuur, uitsluitingmaatregelen tegen jonge werkzoekenden of mini-jobs… Ieder was er om zijn eigen redenen, maar allen hadden ze iets gemeen: ze zeggen ‘neen’ tegen de maatregelen die de toekomst van de jongeren in gevaar brengen.

Meer dan 120.000 betogers volgens de meest voorzichtige schattingen. Wij liepen de hele betoging af en spraken met enkele vakbondsverantwoordelijken, en 'en passant' ook met een paar mensen uit het middenveld.

Meer dan 120.000 mensen manifesteerden afgelopen donderdag 6 november in de straten van Brussel. Vlamingen, Walen en Brusselaars kwamen vanuit de vier hoeken van het land. Diegenen die vandaag samen door de straten van Brussel trokken, zeggen duidelijk ‘neen’ aan het plan Michel-De Wever.

Een paar honderd ABVV-militanten voerden vanmorgen een verrassingsactie voor de zetel van patroonsorganisatie Unizo in Antwerpen. Met de decibels die een DJ Jos meebracht kon je niet naast de boodschap: "De gewone mensen gesjareld? Dan Unizo gejost!"

In zijn eerste bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be legt PVDA-voorzitter Peter Mertens uit waarom hij de vakbondsacties van donderdag 6 november ten volle steunt. "Een democratie wordt rijker als er tegenmachten zoals sterke vakbonden bestaan."

Pagina's