Syndicaal

Op 4 juni voerde het ABVV actie in Brussel. Met het thema “vrouwen in de vuurlijn” hekelt de vakbond het regeringsbeleid en de negatieve gevolgen ervan voor vrouwen. Tegelijk eist het ABVV maatregelen die zorgen voor een beter evenwicht tussen werk en privé, én een sterke sociale zekerheid en een rechtvaardige fiscaliteit voor vrouwen. De PVDA en haar vrouwenorganisatie Marianne steunen deze actie en waren op de afspraak.

“Tegenover de inspiratieloze politiek van de rechtse upperclass-regering ontstond op korte tijd een enorme dynamiek van onderuit. Een golf van sociaal verzet spoelde door het land met de vakbonden als ruggengraat. En er kwam een nooit geziene samenwerking tussen meer dan 1000 sociale middenveldorganisaties in de schoot van de burgerbeweging Hart boven Hard. (...) Tussen regering en sociale beweging staat het 1-1 aan de rust”, schreef PVDA-voorzitter Peter Mertens op 25 mei in een opiniestuk op deredactie.be. De tweede speelhelft volgt in september-oktober. Met een nieuwe sensibilisatiecampagne in september, die moet uitmonden in nieuwe nationale betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront op woensdag 7 oktober in Brussel. Tijd voor een terugblik op de eerste helft, om de tweede helft voor de sociale bewegingen te winnen.

In de Kamercommissie Sociale Zaken riep PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw minister van Werk Kris Peeters op de drempel voor sociale verkiezingen voor de ondernemingsraad te verlagen. Want ondanks de wet van 1948, een Europese Richtlijn uit 2002 én een arrest van de Raad van State, die allemaal klaar en duidelijk zijn over een drempel van 50 werknemers, kiest de regering nog steeds voor een drempel van 100 werknemers. “Door te wachten op een akkoord met de werkgevers, mist deze regering een historische kans”, reageerde Raoul Hedebouw.

Tijdens het 1 meifeest was de linkse partij overal in het land zichtbaar, aan de kant van de vakbonden. Een gelegenheid voor de PVDA om haar alternatief voor te stellen én links nieuw leven in te blazen. "Wij moeten ons opnieuw inschrijven in een 1 meivisie van vernieuwing, in een 1 meivsie van links-dat-durft", klinkt het bij Peter Mertens. En meteen lanceerde de partij haar lentecampagne voor de 30-urige werkweek.

1 mei is al sinds het jaar 1886 een dag van strijd. Toen om de achturendag ingevoerd te krijgen. Vandaag strijden we opnieuw voor een sociaal alternatief. De PVDA roept al haar leden op om op 1 mei deel te nemen aan de verschillende manifestaties in het hele land.

UNIZO-voorzitter Van Eetvelt is kwaad op de ACOD, de socialistische vakbond van de openbare diensten, omdat die op 22 april gaat staken. "Deze keer is de maat vol. Ze schaden de bedrijven. Dit is een gijzeling van de economie, en dat aanvaard ik niet. Nu krijgen ze met mij te doen", reageerde Van Eetvelt[1]. Vandaag voeren de werkgevers hun campagne tegen stakingen nog op.

Na de succesvolle Grote Parade van zondag brachten de vakbonden in deze week van sociaal verzet in totaal 35.000 mensen op de been tegen de maatregelen van de verschillende regeringen in ons land. 35.000 syndicale woordvoerders die het begin inluiden van een nieuwe sociale lente.

Een dag na de Grote Parade van Hart boven Hard en Tout Autre Chose, die 20.000 mensen samen bracht, gaven 7.000 betogers uit Brussel en de beide provincies Brabant gevolg aan de oproep van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Het is meteen de start van een hele week van sociaal verzet met betogingen in het hele land.

De publieke dienstverleners die vorige dinsdag in Antwerpen betoogden kregen onwettige inhoudelijke voorwaarden opgelegd door burgemeester De Wever. Wat in Antwerpen gebeurt, is zeer ernstig te nemen. Het gaat om de harde aanpak van ‘law and order’, maar dan zonder de ‘law’. Zo wordt de democratische dynamiek uitgehold tot pure ‘order’, met de negatie van belangrijke grondrechten en vrijheden. Opiniestuk van PVDA-voorzitter Peter Mertens op knack.be.

Toen de ACOD op 24 maart in Antwerpen wilde betogen, moest ze doorgeven wie het woord zou nemen en “welke leuzes zouden worden gescandeerd en welke boodschap zou worden verkondigd”. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA: “Voor het eerst in onze naoorlogse sociale geschiedenis legt een burgemeester inhoudelijke voorwaarden op aan een manifestatie.”

Pagina's