IPA

Het ACV keurde met een zeer kleine meerderheid het sociaal akkoord over de loonmarge voor 2015-2016 goed. Maar het verzet gaat door. ABVV en ACV gaan samenwerken aan een nieuw actieplan. In gemeenschappelijk front.

De regering wil dat de vakbonden stoppen met actie voeren. Hiervoor werd een scenario uitgewerkt. Het is de CD&V die de voorbije drie weken het voortouw nam voor de uitwerking van dit scenario. Het scenario omvat drie delen. De indexsprong wordt ingeruild voor een loonmarge. Er komt een belofte van een taxshift die de lasten verschuift van de werknemers naar de vermogens. En een grote pensioenconferentie in april moet de wrevel rond de eindeloopbaanproblematiek opvangen.