Terrorisme

Na de verschrikkelijke aanslag in Luik op 29 mei 2018 betuigde PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw zijn medeleven met de families en naasten van de slachtoffers, en dankte de helden die die dag erger voorkwamen. "Maar we moeten ons de vraag durven stellen in het parlement: hoe is dit kunnen gebeuren?"

De PVDA pleit voor een democratische, gerichte en efficiënte aanpak van de strijd tegen terrorisme en de grote criminaliteit Daarom heeft de PVDA tégen het wetsontwerp van Theo Francken gestemd, dat mensen wil uitwijzen op basis van een ‘dreiging’.

2016 is nu definitief het jaar van de terroristische aanslagen. Vandaag is Berlijn in rouw. Gisteren was het Parijs, Brussel, Nice, Saint-Etienne-du-Rouvray, Istanbul, Bagdad, Caïro … Wat te doen tegen dit terrorisme? Hoe kunnen we de strijd tegen IS winnen? De analyse die Herwig Lerouge deze zomer schreef is nog steeds even actueel.

Sinds de aanslagen op Charlie Hebdo in januari 2015 heeft de terreur niet alleen het Midden-Oosten maar ook Europa in haar greep. Parijs, Brussel, Zaventem, Londen, München, Nice … Gruwelijke, onaanvaardbare daden van terreur die dringend met effectieve maatregelen moeten worden bestreden. Bart De Wever wil een Patriot Act, naar Amerikaans model. De regering zet ook al stappen in die richting met nieuwe maatregelen in de strijd tegen het terrorisme. Maar geen van die maatregelen zijn efficiënt.

In de Belgische wetgeving zijn vandaag al alle elementen aanwezig om kordaat op te treden tegen geradicaliseerden en teruggekeerde Syriëstrijders als zij zich schuldig maakten of maken aan strafbare feiten, schrijft Ivo Flachet. 'De vraag is dus waarom er niet meer gebeurt om die mensen beter op te volgen en indien nodig te vervolgen.'

We werden deze maand juli telkens opnieuw geconfronteerd met blind geweld dat overal onschuldige slachtoffers maakte. Tegenover zij die enkel in haat geloven, is enkel solidariteit mogelijk.

VTM Nieuws toonde vanavond de actie van PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw bij de vergadering “achter gesloten deuren” van de "parlementaire onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" vandaag. “We wisten dat de PVDA niet mocht tussenkomen in die commissie, nu mogen we ook al niet meer komen kijken? Maar wat hebben ze te verbergen?”, vraagt Raoul Hedebouw. (Beelden VTM Nieuws)

De mars tegen terreur en tegen de haat was een dwarsdoorsnede van de diversiteit die ons land rijk is. “Meer dan 10.000 mens en hebben een signaal van eenheid getoond, iets wat ongelooflijk belangrijk is in tijden van verdeeldheid, waarin men blijkbaar iedereen tegen iedereen wil opzetten”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

De PVDA stelt vervelende vragen. Ze heeft het recht om die ook te stellen in de onderzoekscommissie rond de aanslagen in Brussel. “De mensen willen weten waarom er zoveel informatie is waar niets mee gebeurt”, zegt Raoul Hedebouw, “waarom er zoveel fouten zijn gemaakt.” Die vragen mogen niet terecht komen in een commissie Doofpot.

Een platform van burgers en organisaties willen na de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 een duidelijk signaal geven. Een signaal van verbondenheid en solidariteit voor meer veiligheid. De PVDA steunt deze oproep voor een mars tegen de terreur en de haat.

Pagina's