Terrorisme

Bij een bomaanslag tegen een vredesbetoging in de Turkse hoofdstad Ankara vielen zaterdag 10 oktober meer dan 90 dodelijke slachtoffers. Veel Turken verdenken de regering ervan dat ze bewust spanningen in het land aanwakkert in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 1 november.

Na de aanslagen in Parijs worden 12 veiligheidsmaatregelen in sneltempo doorgevoerd door de Belgische regering. Meest in het oog springend is de inzet van het leger. Maar de regering wil ook de nationaliteit kunnen intrekken, ruimere mogelijkheden voor telefoontap en een verstrenging van de antiterrorismewetgeving. “Al deze maatregelen zijn niet zonder gevaar”, zegt kamerlid Raoul Hedebouw, die namens de PVDA deze namiddag zal deelnemen aan de gedachtenwisseling over de strijd tegen terrorisme en radicalisering in het parlement. “Als ze verkeerd worden toegepast, vormen ze een groot gevaar voor onze democratische rechten.”

In Antwerpen en Brussel bewaakt het leger voortaan strategische doeleinden. Ondertussen blijft België wel wapens leveren aan Saoedi-Arabië, op de achtergrond één van de belangrijkste financiers van het extreemrechtse jihadi-salafisme. Hier heerst een dubbele moraal, schrijft Peter Mertens in het schaduwparlement van knack.be. Het is vijf na twaalf om onze buitenlandpolitiek te herzien.

”Ons hart zit links, en het klopt meer dan ooit.” Op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA in het Antwerpse Zuiderpershuis vrijdagavond 16 januari sprak Peter Mertens het talrijk opgekomen publiek toe. Hij stond uitgebreid stil bij de heikele kwestie van de radicalisering. Mertens wees op de noodzaak om de juiste vragen te stellen. Extremisme en terrorisme kunnen niet aangepakt worden zonder de internationale politiek en maatschappelijke problemen mee in beschouwing te nemen. “We moeten investeren in mensen”, zei Mertens. Vervolgens sprak hij zijn solidariteit uit voor het Griekse volk, dat vandaag alle reden heeft om een andere politiek te eisen: “De hopeloosheid, de ellende en de schuldenberg worden groter.” Tot slot sprak de PVDA-voorzitter ook over het sociale verzet in ons land. Hij riep op om het verzet tegen de asociale regeringspolitiek verder uit te diepen en te werken aan een sociale lente.

De moordaanslag op de redactie van Charlie Hebdo zette Frankrijk en de hele wereld in rep en roer. Het antwoord kan twee kanten uitgaan: ofwel nog strengere veiligheidsmaatregelen en verder uitsluiten van “de andere”, ofwel een solidaire maatschappij waar er plaats is voor iedereen. 

"Samen Tegen De Haat", "Ensemble Contre La Haine": achter dit ordewoord manifesteerden zondagnamidag meer dan 20.000 mensen in de straten van Brussel. Op hetzelfde ogenblik komen 3.000 mensen samen voor een stille optocht in Gent. Optochten waarin werd opgeroepen voor eenheid en een verdraagzame samenleving. Foto's : Vinciane Convens (Brussel) en Tom De Meester (Gent).

De PVDA steunt alle burgerinitiatieven die georganiseerd worden tegen de haat, voor de vrijheid van meningsuiting en verdraagzaamheid en roept haar leden en sympathisanten op aanwezig te zijn op die initiatieven die nog volgen.

Peter Mertens, voorzitter PVDA: "Het zijn lafaards die met kalashnikovs schieten op satire en cartoons. "De brandstichters, de huurlingen, de wolven zoeken de dichter om hem te verscheuren. Maar de poëzie is niet gestorven. De poëzie is niet dood te meppen", schreef Pablo Neruda. Zo is het ook met cartoons en satire. Ik ben diep geschokt over de laffe moordpartij op de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. Mijn gedachten zijn bij de familie van de slachtoffers en de redactie."

Pagina's