Verkiezingen

"Toen de notionele interesten werden ingevoerd kwamen boekhouders ons vragen of het echt wel klopte wat ze mochten invullen op de aangiftes. Ze konden het zelf nauwelijks geloven"

"Je kunt toch geen mensen activeren als er geen werk is? Je moet eerst zorgen dat je werk creëert"

“De studiedienst van de PVDA+ rekende uit dat het fiscaal alternatief van de PVDA+ 14 miljard euro in de staatskas kan brengen”, legt PVDA-voorzitter Peter Mertens uit. “Geld dat ons zou toelaten een totaal andere keuze te maken dan die van de partijen die nu aan de macht zijn. Geld dat het mogelijk zou maken te investeren in jobs, in openbare investeringen en in het versterken van de sociale zekerheid. En dat via een miljonairstaks en het sluiten van de belangrijkste fiscale achterpoorten.

Iconorata Baldassare, CNE Distributie, 5de plaats Europa (Frans kiescollege)

Johan Saelens, vakbondsafgevaardigde ABVV bij plaatbewerkingsmachineconstructeur LVD, lijstduwer Vlaams Parlement, West-Vlaanderen

“Werkgevers bij wie ik solliciteer, nemen liever mensen aan die hen minder kosten. Jobstudenten, bijvoorbeeld, terwijl ik beschikbaar ben. Dat is toch absurd?”

Patrick Baekelandt, hoofddelegee ABVV Metaal bij weefgetouwenfabrikant Vandewiele in Marke, 1ste opvolger Kamer, West-Vlaanderen

“De notionele-interestaftrek reduceert het normale vennootschapstarief van 33,99 % tot 2 à 3 %. Hoeveel ik zelf betaal? 35 %”

“Maximumprijzen voor basisproducten... Dat zijn dingen die zoden aan de dijk brengen”

“Je mag nog zo geëngageerd zijn voor milieu, als je het sociale niet mee in rekening brengt, geraak je er niet”

Pagina's