Verkiezingen

De linkse partij PVDA+ haalde de afgelopen maanden over alle provincies van het land niet minder dan 41.420 enquêtes op. Een heel exploot als je weet dat een gemiddelde enquête in ons land wordt afgenomen bij nauwelijks 2.000 mensen. Met de enquête peilde de PVDA+ naar de impact van verschillende voorstellen over tien politieke thema’s: van armoede, over democratie, tot werk. De enquête werd zowel schriftelijk als digitaal opgehaald.

“Wat ik na een jaar vooral onthoud, is het aantal mensen dat zijn steun betuigt tijdens gemeenteraadszittingen. Zowel leden als sympathisanten steunen ons bij onze tussenkomsten.

Overal schuimen PVDA-leden de straten af, gaan ze van deur tot deur… om de mening van de burgers te vragen over hun prioriteiten. Een methode die vorig jaar tot een mooi resultaat leidde.

“De stad besliste – zogezegd om het parkeerprobleem op te lossen – een betalende stadsparking aan te leggen. Een reëel probleem, maar je lost het niet op door de mensen te doen betalen.

“Onze mooiste overwinning tot op vandaag is dat de inwoners van Seraing zien dat er een echte oppositiepartij bestaat, die geen schrik heeft om luidop te zeggen wat de mensen denken.

Bij de verkiezingen in oktober 2012 haalde de PVDA een historische score. Het aantal verkozenen steeg van 16 naar 52. Begin december is het precies een jaar geleden dat de verkozenen in Brussel en Wallonië de eed aflegden. We kijken terug op een jaar vol strijd in de gemeenteraden en vooral op straat. Of hoe je op een andere manier politiek kunt bedrijven.

“Waar ik het meest fier op ben, is dat ik verschillende keren de woordvoerder heb mogen zijn van de werkende mensen van deze stad of van mensen die onrechtvaardigheid aanklaagden.

“We hebben in Charleroi gewerkt rond de sluiting van Caterpillar.

“Schaarbeek zit met sociale problemen die op alle niveaus dringend moeten aangepakt worden.

“Globaal gezien hebben we een zeker respect voor de PVDA afgedwongen. De onderwerpen die we in de gemeenteraad aanbrengen, zijn grondig bestudeerd, en we mobiliseren de bevolking.

Pagina's