Verkiezingen

Bij vorige verkiezingen stond Tine Van Rompuy al op de lijsten van de PVDA+ als onafhankelijke kandidaat. Nu besliste ze om ook actief lid te worden van de partij. In De Zondag van deze week geeft Tine Van Rompuy tekst en uitleg bij haar toetreding tot de rangen van de PVDA, “na een lang engagement in de gezondheidszorg als psychiatrisch verpleegkundige”.

Tine Van Rompuy was wel kandidaat voor de PVDA+ in 2009 en 2010, maar ze was tot op heden nog geen lid van de partij. Daar is nu dus verandering in gekomen.

Net zoals in Luik en Antwerpen heeft de PVDA ook in Brussel de ambitie om iemand naar het parlement te sturen, naar het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Als dat lukt, heeft de PVDA verkozenen op alle niveaus in het land. “Het is een ambitieuze doelstelling, maar zo zou een linkse stem zonder complexen de sociale verzuchtingen van de mensen in heel België kunnen laten horen”, verklaart Peter Mertens, voorzitter van de PVDA.

“Alles welbeschouwd lijkt de uitslag van deze peiling sterk op die van de verkiezingen in 2010. Groen en PVDA maken de grootste sprong.

“Ongegeneerd links”, “een leidraad tegen het casinokapitalisme”, “formidabele tekst”… Eind maart struikelden de sp.a-kopstukken over de superlatieven voor de nieuwe beginselverklaring van hun partij.

Pagina's