Verkiezingen

Vandaag, donderdag 19 juni, hebben Raoul Hedebouw en Marco Van Hees de eed afgelegd in het federaal Parlement. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA en aanwezig in de Kamer, is enorm blij: “Voor het eerst in meer dan dertig jaar zal er een consequent linkse stem in het parlementair debat weerklinken en zal er een tegenstem zijn tegen dat verstikkende eenheidsdenken van de neoliberale fanfare.”

De sterke kiescampagne van de PVDA+ is ook de mensen van communicatiebureau Akkanto niet ontgaan. Zowel aan Nederlandstalige kant (met Peter Mertens) als aan Franstalige kant werd de PVDA+ winnaar van een “Gouden Eddy”, een trofee die Akkanto uitdeelt aan de “Beste politieke (actie of) campagne”.

De PVDA heeft met verwondering kennis genomen van de berekening van de zetelverdeling voor de deelstaatsenatoren gepubliceerd op de website van de Senaat. Volgens die berekening heeft de PVDA geen recht op een senator hoewel de linkse partij in Wallonië en Brussel duidelijk de kiesdrempel van 5 % heeft overschreden.

Het Waals Parlement heeft zopas het verzoek van de lijst PTB-go! tot hertelling van de niet geldige stembiljetten in het kiesdistrict Charleroi verworpen (43 neen, 32 ja). “Een verbijsterend besluit in het licht van het rapport van de verificatiecommissie” vindt een verbaasde Frédéric Gillot. Hij is een van de twee nieuw verkozenen voor de PVDA in dat Waals Parlement. “Na drie dagen discussies heeft deze commissie onze vraag voor een hertelling gesteund.

De PS en cdH kondigden op donderdag 5 juni het begin aan van onderhandelingen voor de vorming van de Waalse en de Brusselse regering (deze laatste met het FDF). Er is nog veel onzekerheid. Wat vast staat is dat men het niet meer over inhoud heeft maar des te meer over politiek stratego, het verdelen van de ministeriële posten en over het communautaire.

Op dinsdag 3 juni had PVDA-voorzitter Peter Mertens een ontmoeting met PS-voorzitter Paul Magnette en Elio Di Rupo om te praten over het Waals gewest en de Federatie Wallonië-Brussel.

Meer dan 250.000 mensen stemden op 25 mei voor de PVDA. In heel het land ging de partij sterk vooruit, en voor het eerst sinds drie decennia stuurt authentiek links twee volksvertegenwoordigers naar het federaal parlement. Het zijn drukke tijden voor voorzitter Peter Mertens en woordvoerder Raoul Hedebouw. Solidair wist hen te strikken tussen twee andere interviews door, net na het bezoek aan het Paleis en net voor informateur De Wever de PVDA ontvangt.

Afgelopen 25 mei werd Raoul Hedebouw, samen met Marco Van Hees, voor de PVDA verkozen in het federale Parlement. In De Zevende Dag vertelt hij over wat hij daar wil doen, over de PVDA als nationale partij en de nood aan actie tegen de komende besparingsregering. (Beelden Een)

De koning heeft Bart De Wever, als grootste winnaar van de verkiezingen, belast met een informatieopdracht. Maar het is lang niet zeker dat hij een regering zal kunnen vormen onder leiding van de N-VA. De partij van De Wever is niet “incontournable”. Herwig Lerouge analyseert de resultaten.

PVDA-voorzitter Peter Mertens werd deze namiddag ontvangen door informateur Bart De Wever. Een bijzonder politiek moment vermits het vandaag de beurt was aan de Franstalige partijen. De PVDA is echter geen Nederlandstalige noch Franstalige maar wel een nationale partij. Peter Mertens bracht Bart De Wever, die hij kent van in de Antwerpse gemeenteraad, de boodschap over van onze 250.000 kiezers.

Pagina's