Manifestatie

In het kader van de internationale dag tegen politiegeweld roepen de Campagne Stop Repressie en de JOC (de Franstalige tegenhanger van de KAJ) op tot een betoging tegen politiegeweld en straffeloosheid.

Op 20 maart vervoegt intal de betoging in Brussel op het Schumanplein om van Europa te eisen dat het zich engageert om te strijden tegen de klimaatverandering.

Alle sociale indicatoren staan in het rood in Brussel: armoede, werkloosheid, leefbaarheid, discriminatie, te hoge huurprijzen, te weinig plaatsen in de scholen, het gebrek aan tweetalig klassen voor onze kinderen,... we kunnen niet langer blijven wachten. Stap op 23 maart mee in onze mars voor een sociaal noodplan! 

Woensdag 26 maart bezoekt Barack Obama de Europese instellingen. Laten we hen herinneren aan de verantwoordelijkheden voor de vrede en democratie die met hun prijs gepaard gaan.

Op 1 april organiseert NION een Europese solidariteitsdag in Toneelhuis Antwerpen, met binnen- en buitenlandse artiesten die deze oproep ondersteunen. Programma vind je hier.

4 april 2014

We betogen samen met de Europese Vakbonden tegen de sociale dumping, de werkloosheid & werkonzekerheid, de verarming & ongelijkheid. 

Paasmaandag 21 april 2014, van 13 u. tot 18 u. (inschrijven vanaf 12.30 u.)

Vertrek en einde op het Martelarenplein aan hèt oorlogsmonument van Leuven (station)

LeCoTo - Leuvense Coördinatie Tegen de oorlog

We vragen aan het Leuvense stadsbestuur:

Dialoog!
Sociale oplossingen om sociale problemen te lijf te gaan!
Afschaffing van de GAS-boetes!
Een leefbare, sociale en kindvriendelijke stad!

 

Sinds midden juni zijn de oorlogsmisdaden van Israël in Palestina dramatisch geëscaleerd.

 

De PVDA neemt deel aan deze betoging.


De PVDA eist:

Pagina's