Herwig Lerouge

 

Het politieke klimaat in Vlaanderen schuift verontrustend snel naar rechts. Wat vroeger alleen door het Vlaams Blok gezegd werd, is nu vaak bon ton geworden. Universele mensenrechten worden in twijfel getrokken, het nationalisme komt opnieuw op de agenda, en maatschappelijke tegenkrachten worden aan banden gelegd. Het zijn assen van een sluipende fascisering en van een elitair maatschappijproject.

Zes staatshervormingen hebben niet geleid tot beter bestuur en een overheid die dichter bij de mensen staat. Wat de verschillende regeringen zelf doen, doen ze helemaal niet beter. Hoog tijd om opnieuw te kiezen voor meer eenheid en een overheid die gelijke rechten garandeert voor iedereen.

Sinds 18 december heeft Oostenrijk opnieuw een regering. 17 jaar na de eerste zwart-blauwe coalitie, is extreemrechts opnieuw aan de macht. Dit keer is er echter geen vlaag van protest, zoals in 2000 tegen de regering onder Haider. Lees hier waarom.

De Bende van Nijvel terroriseerde in de jaren 80 de Belgische bevolking, met schijnbaar gratuit geweld. Het onderzoek raakte nergens en werd gesaboteerd. De PVDA stelde 32 jaar geleden al dat het ging om een extreemrechtse cel binnen de rijkswacht. Nu die piste bewaarheid lijkt te worden, is er misschien eindelijk een doorbraak in het onderzoek naar een van de grootste politieke misdrijven in de Belgische geschiedenis.

Honderd jaar geleden, in 1917, waren er in Rusland kort na elkaar twee revoluties: een in februari en een in oktober. De eerste leidde tot het afzetten van de tsaar, tot de scheiding van kerk en staat, en tot het algemeen stemrecht. De tweede kwam recht uit het volk en bracht de communisten (de bolsjewieken) aan de macht. Het volk wilde een andere samenleving en daarvoor moest de gevestigde orde – kapitalistisch en in Rusland nog grotendeels feodaal – omvergeworpen worden. Het was het begin van een eerste poging om het socialisme op te bouwen. Dat was nog nergens anders ter wereld gebeurd. Die onderneming, met al haar verwezenlijkingen maar ook met ernstige fouten, drukte haar stempel op de geschiedenis van de 20ste eeuw. In welke context vond deze revolutie plaats? Hoe verliep ze? Welke invloed had ze bij ons en over de hele wereld?

De regering maakt werk van een nieuw plan: zoveel mogelijk politietaken privatiseren en die dan toevertrouwen aan privéondernemingen zoals G4S of Securitas. Een winstgevende zaak voor die bedrijven, maar allerminst in het belang van ons aller veiligheid, zoals een dossier van de PVDA-studiedienst aantoont.

Met grote droefheid melden wij u het overlijden van onze kameraad Maria McGavigan op zaterdag 7 januari 2017. Maria werd 75 jaar. Ze was een militante van het sociaal verzet. Ze streed voortdurend voor gelijkheid in de diversiteit, voor internationale solidariteit en broederlijkheid. “Ik kan haar geen betere eer betonen dan haar strijd verder te zetten”, schreef een van haar kameraden.

2016 is nu definitief het jaar van de terroristische aanslagen. Vandaag is Berlijn in rouw. Gisteren was het Parijs, Brussel, Nice, Saint-Etienne-du-Rouvray, Istanbul, Bagdad, Caïro … Wat te doen tegen dit terrorisme? Hoe kunnen we de strijd tegen IS winnen? De analyse die Herwig Lerouge deze zomer schreef is nog steeds even actueel.

N-VA voorzitter Bart De Wever stelt voor dat de burgemeester of de politie eender wie kan opsluiten, afluisteren, schaduwen, en diens e-mail lezen. Zonder dat daar een onderzoeksrechter aan te pas komt.

De uitlatingen van Vlaams minster-president Geert Bourgeois (N-VA) tonen aan dat de N-VA van de minste gelegenheid gebruikmaakt om het te hebben over splitsen. Een bewuste strategie met als doel het verzet tegen het regeringsbeleid, dat leeft in het zuiden én het noorden van het land, te verdelen.

Pagina's