Persdienst PVDA

 
 

Ongezien. Vijf mensen riskeren een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete), die kan oplopen tot 250 euro per persoon, nadat ze op een lezersforum van de krantengroep Sudpresse kritiek hadden geuit op de politie van Verviers. De politie beledigen is wel degelijk verboden. Maar een zin als “ze wanen zich Lucky Luke door de slimmerik uit te hangen tegenover eerlijke burgers”, kun je toch bezwaarlijk een belediging noemen. Meer zelfs, het parket van Verviers besliste om niet te vervolgen.

Bij vorige verkiezingen stond Tine Van Rompuy al op de lijsten van de PVDA+ als onafhankelijke kandidaat. Nu besliste ze om ook actief lid te worden van de partij. In De Zondag van deze week geeft Tine Van Rompuy tekst en uitleg bij haar toetreding tot de rangen van de PVDA, “na een lang engagement in de gezondheidszorg als psychiatrisch verpleegkundige”.

Tine Van Rompuy was wel kandidaat voor de PVDA+ in 2009 en 2010, maar ze was tot op heden nog geen lid van de partij. Daar is nu dus verandering in gekomen.

Net zoals in Luik en Antwerpen heeft de PVDA ook in Brussel de ambitie om iemand naar het parlement te sturen, naar het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Als dat lukt, heeft de PVDA verkozenen op alle niveaus in het land. “Het is een ambitieuze doelstelling, maar zo zou een linkse stem zonder complexen de sociale verzuchtingen van de mensen in heel België kunnen laten horen”, verklaart Peter Mertens, voorzitter van de PVDA.

De PVDA is tevreden met de uitspraak van het hof van beroep met betrekking tot de netvergoedingen voor zonnepanelen. “De PVDA heeft zich altijd verzet tegen de netvergoedingen die gezinnen kregen aangerekend”, zegt Tom De Meester, de energiespecialist van de PVDA. “Op die manier kregen modale gezinnen de rekening gepresenteerd van een falend subsidiebeleid, terwijl de grote zonnepanelenparken mooi buiten schot bleven. De netvergoeding was immers alleen van toepassing op kleine zonnepaneleninstallaties.”

De regering keurde op 24 september 2013 een nieuw Koninklijk besluit goed dat alle extra ontslagpremies, bedongen door de vakbonden bij een herstructurering of een sluiting in een sociaal plan, beschouwt als loon. (Bekijk hier het KB in het Staatsblad)

In oktober 2013 was er in België maar 1 job beschikbaar per 17 werkzoekenden. Dat blijkt uit een onderzoek van de PVDA op basis van cijfers van de VDAB, Forem en Actiris, de drie gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling.

Gent – De PVDA is tevreden met de bescheiden investeringen in kinderopvang, onderwijs en armoedebestrijding, en is blij dat het sociale middenveld in de Gentse meerjarenbegroting gespaard blijft. Maar tegelijk ziet de linkse oppositiepartij ook belangrijke pijnpunten.

De sp.a lanceert vandaag in de aanloop naar de onderhandelingen van 6 november een petitiecampagne om de btw op elektriciteit te verlagen van 21 procent naar 6 procent.

“Goed nieuws dat ook de sp.a nu campagne voort voor de btw-verlaging”, zegt Tom De Meester, energiespecialist van de PVDA. “Vorig jaar was sp.a nog tégen een btw-verlaging omdat het zogenaamd niet mocht van Europa, dixit Johan Vande Lanotte. Ik ben verheugd dat sp.a van mening is veranderd. Maar waarom de krachten niet bundelen en zich aansluiten bij de bestaande petitiecampagne www.6procent.be?”

De PVDA wil dat de regering prioritair werk maakt van een btw-verlaging naar 6 procent voor elektriciteit én gas. De linkse partij, die al zes jaar campagne voert voor het voorstel en meer dan 200.000 handtekeningen ophaalde, berekent dat een gezin zo tot 281 euro per jaar voordeel kan doen.

Op de sociale netwerksite Facebook hebben al 22.935 mensen zich aangemeld bij de PVDA-campagne "Verlaag de btw op gas en elektriciteit van 21 % naar 6 %". De campagne "zes procent" wordt daarmee op Facebook de belangrijkste politieke campagne (cause in het Facebook-jargon) in België.

Pagina's