Gaston Van Dyck

 

Dat de Vlaamse regering het gratis busvervoer voor senioren afschaft zijn peanuts vergeleken met wat de federale regering plant voor het spoorvervoer. Bij ABVV en ACV spreken ze van “een oorlogsverklaring” en van “het verstikken van het bedrijf”, de PVDA noemt de plannen ook een ramp voor het milieu.

Voor Comeos, de federatie van de handel en diensten in België, moet zondag een winkeldag worden. Maar het winkelpersoneel, de vakbonden en zelfs de winkeliers zijn vooral tegen.

Met 150 trokken ze al naar het Vlaams Parlement, toen Hart boven Hard zijn alternatieve regeringsverklaring ging afgeven aan minister-president Bourgeois. “ We hebben een sterk gemeenschappelijk vakbondsfront, we doen alles samen”, zo vertelt een strijdbare Luk Vandenhoeck, hoofdafgevaardigde van ACOD-VRT.

Terwijl de ManiFiesta-bezoekers bij honderden toestromen, presenteren PVDA-voorzitter Peter Mertens en volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw met veel trots en enthousiasme hun Cactusplan, een totaalplan dat het verzet van de komende maanden moet inspireren en aanmoedigen.

Maandag 8 september: de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel zorgt aan het piket aan de ateliers van de NMBS in Schaarbeek voor een enorme opluchting bij de stakers van de onderaanneming BM&S. Er was zelfs plaats voor een vreugdedans. 

Meer dan 8 miljard euro gaat de Vlaamse regering de komende vijf jaar besparen. En dat zal de Vlaming voelen. “De Vlaamse regering zoekt haar besparingen heel eenzijdig bij de gezinnen, de verenigingen, de sociaal zwakkeren, de senioren, de studenten…”

"We hadden bij het begin van onze  campagne twee verkozenen voor ogen: één in Luik en één in Antwerpen. Uiteindelijk is het Raoul Hedebouw in Luik en Marco Van Hees in Henegouwen geworden", zo begint PVDA-voorzitter de persconferentie. "Als nationale partij zijn we allemaal heel trots dat we voor het eerst in de geschiedenis van de PVDA een nieuwe politieke familie in het federaal parlement brengen.”

Alsof hij zonet zelf het warm water had uitgevonden, zo kondigde minister Vande Lanotte vorige week zijn voorstel aan om de btw op elektriciteit te verlagen van 21 naar 6 procent. Voor die eis voert de PVDA al zes (6!) jaar campagne.

Pagina's