Webredactie

 
 

“Uw regering krijgt applaus van de patroons”, “Maar meneer Michel, u kunt het hier in het Parlement misschien niet goed horen, maar de mensen zijn ontevreden en komen op straat.” Werken tot 67, een indexsprong, openbare diensten onder vuur… De regeringsmaatregelen kregen in het parlement zwaar weerwerk van PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw.

Afgelopen zondag was Raoul Hedebouw de gast van Pat Donnez in zijn Klara programma Berg en Dal. De nationale woordvoerder én sinds kort ook federaal parlementslid voor de PVDA had het uitgebreid over zijn plannen binnen en buiten het halfrond.

Militair opbod dat op korte termijn kan leiden tot nieuw wapengekletter. Dat is het resultaat van de NAVO-top op donderdag 4 en vrijdag 5 september in Wales. De “agressie” van Rusland en de opmars van de Islamitische Staat in Irak en Syrië: de NAVO wil geen van beide kansen missen om zich beter te positioneren en nog méér in te mengen in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Slecht nieuws voor de vrede in de wereld.

Is de herstructurering bij Delhaize onvermijdelijk? Of is het mogelijk om deze te verhinderen? Gaat het slecht met Delhaize? Zal het plan van de directie de onderneming redden? Enz. In deze didactische brochure beantwoordt de studiedienst van de PVDA deze vragen en toont ze hoe een andere weg mogelijk is.

Zit België deze winter zonder stroom? Staatssecretaris Fonck en minister Wathelet werden op 22 augustus 2014 geïnterpelleerd in de kamercommissie. Volksvertegenwoordiger Marco Van Hees van de PVDA vroeg hen hoelang de overheid onze energieproductie in handen zal laten van een sociaal onverantwoordelijke multinational? Lees hier zijn tussenkomsten.

Vooral sinds begin dit jaar worden alsmaar meer mensen lid van de PVDA. Velen deden dat online via de site www.pvda.be. Die konden er ook bijschrijven waarom ze lid werden. We kozen enkele reacties voor u uit.

Donderdag 19 juni, legden de federale PVDA verkozenen de eed af in het federale Parlement. Ze zullen de spreekbuis zijn van onze 250.000 kiezers uit het Noorden, het centrum en het Zuiden van ons land.

Donderdag 19 juni legden Raoul Hedebouw en Marco Van Hees de eed af als federale PVDA verkozenen in het federale Parlement. Linda De Win vroeg Raoul Hedebouw naar zijn plannen voor de toekomst.

Sinds 25 mei heeft de PVDA acht gekozenen in de parlementen. Twee in het Federale, vier in het Brusselse en twee in het Waalse. Voorlopig dan, want als men hertelt in Charleroi kunnen het er nog meer worden. Als ze hun CV zouden insturen naar het Parlement, zouden ze allicht 'u hebt niet het gewenste profiel' als antwoord krijgen, maar dankzij uw stem gaan ze daar vanaf nu het verschil maken. Maak alvast kennis met een staalarbeider, een chauffagist, een onthaalmedewerkster, een buschauffeur, een veldwerker en een dokter van Geneeskunde voor het Volk. 

Deze 26-jarige chauffagist had niet verwacht dat hij zou verkozen worden. Ruddy Warnier is afkomstig van Anthisnes, bij Hoei. Deze jonge militant weet van aanpakken en kijkt ernaar uit om aan de zijde van Frédéric Gillot de werkende mensen te gaan verdedigen.

Pagina's