Webredactie

 
 

Frédéric Gillot is 51 en afkomstig van Blégny, bij Luik. Deze staalarbeider was jarenlang een actief syndicalist. Die strijdervaring zal hem goed van pas komen in het Waals parlement waarin hij nu gaat zetelen.

Als onthaalmedewerker van Geneeskunde voor het Volk in De Sleutel in Schaarbeek wordt Mathilde El Bakri elke dag geconfronteerd met de ongelijkheid in onze maatschappij. Als Brussels parlementslid zal ze focussen op huisvesting, werk, discriminatie, toegankelijkheid van de gezondheidszorg. En op solidariteit met Palestina, want daar begon haar engagement.

Als chauffeur en vakbondsdelegee bij de MIVB staat Youssef Handichi op de eerste rij om de openbare diensten, het openbaar vervoer en het milieu te verdedigen en om te vechten tegen discriminatie.

Michaël Verbauwhede kent zijn dossiers, maar ook de realiteit op het terrein is hem niet vreemd. Uit zijn engagement in de studentenbeweging en zijn rechtenstudie houdt hij een vaste wil over om in het Brussels parlement strijd te voeren tegen een besparingspolitiek die van de jongeren van vandaag “een verloren generatie” dreigt te maken.

Omdat de parlementariërs van de PVDA geen parlementariërs zijn zoals de andere, legden ze de eed af op straat, in het bijzijn van een honderdtal leden en sympathisanten. Dat deden ze alvorens ze voor de eerste keer naar het Brussels Parlement gingen. Ze herhaalden hun engagement om de belangen te verdedigen van de werkende mensen, de jongeren en de minder jongeren en van al wie het moeilijk heeft aan het einde van de maand. Lees hier hun eed. 

Deze dinsdagochtend trokken de twee arbeider-afgevaardigden van de PVDA, Frédéric Gillot (ex-staalarbeider ArcelorMittal) en Ruddy Warnier (een chauffagist van 26 jaar) naar Namen om de eed af te leggen. En ze zijn er niet alleen, ze kregen de steun van een delegatie militanten van de PVDA, die vanuit de vier hoeken van het land afgezakt kwamen. Raoul Hedebouw, die volgende week zelf de eed aflegt in het Federaal Parlement, vergezelde hen, samen met Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, uit Antwerpen. Ook een delegatie uit Limburg heeft de nieuwe afgevaardigden ondersteund. Naast de eedaflegging zal ook de vraag van de PVDA om de stemmen in Charleroi te hertellen (om één of twee extra parlementaire zetels te halen) tijdens deze eerste parlementaire zitting besproken worden. 

Afgelopen 25 mei werd Raoul Hedebouw, samen met Marco Van Hees, voor de PVDA verkozen in het federale Parlement. In De Zevende Dag vertelt hij over wat hij daar wil doen, over de PVDA als nationale partij en de nood aan actie tegen de komende besparingsregering. (Beelden Een)

Sire, er zitten opnieuw communisten in de Kamer. Of liever marxisten. Raoul Hedebouw en Marco Van Hees gaan straks de donkerrode kleuren van de PTB/PVDA verdedigen in het parlement. ‘We zullen het tegengif vormen voor de liberale vervuiling van het publieke debat.’

Hieronder vind een overzicht voor alle resultaten die PVDA+ behaalde tijdens de regionale en federale verkiezingen van 25 mei 2014. De cijfers zijn gegroepeerd per kieskring en kanton. U kan dit overzicht ook downloaden in pdf formaat (zie bijlage).

Pagina's