Thomas Blommaert

 
 

De Eyjafjallajökull is een natuurfenomeen. De economische crisis niet. Hier past geen verbijstering over ontembare krachten maar verontwaardiging. Er zijn er die de crisis willen afwentelen op u en mij. Peter Mertens vraagt in zijn nieuwe boek, met klem: hoe durven ze? En wekt de geest van de geuzen weer tot leven, tegen de nieuwe papen van het liberale Europa en voor een samenleving die de rijkdom teruggeeft aan wie hem voortbrengt. Dimitri Verhulst besluit in zijn voorwoord: “Dit boek, dat ik des te zeer zou willen bestickeren als ‘noodzakelijk’, begroet ik als een warm en hernieuwd begin in de strijd tegen het asocialisme.”