Webteam PVDA

 
 

De PVDA is van plan beroep aan te tekenen bij het Grondwettelijk Hof tegen het ‘langer-werken-voor-minder-pensioen’-beleid van de regering-Michel-De Wever. België verbond zich in de Grondwet en in verschillende internationale verdragen tot het behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar en tot de ‘geleidelijke verhoging’ van het recht op sociale zekerheid. De regering-Michel-De Wever lapt die verbintenissen aan haar laars. 

Woensdag 8 juli bespreekt de Kamercommissie Sociale zaken een wetsvoorstel van de PVDA. Doel is eerdere besluiten te herroepen in verband met uitsluitingen en beperkingen die mensen treffen met een inschakelingsuitkering. Het gaat zowel om besluiten van de regering-Di Rupo als van de regering-Michel.

Griekenland: PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw steunde het Neen. Het referendum is een vorm van democratisch verzet tegen de antivolkse besparingen. De Belgische werkenden, gepensioneerden en werklozen zijn solidair met de Grieken.

“De overgrote meerderheid van de Kamerleden die straks de pensioenleeftijd tot 67 jaar zullen optrekken, mogen zelf op hun 52 op pensioen.” Tot die conclusie komt een nieuw onderzoek van de PVDA studiedienst. En dan strijken ze ook nog een bedrag op dat een flink stuk hoger ligt dan de gemiddelde pensioenuitkering. In veel gevallen zelfs tot 6.283 euro!

Het Antwerpse district Borgerhout heeft zich maandagavond 22 juni, tijdens de maandelijkse raadszitting, uitgeroepen tot eerste “TTIP-vrij” lokaal bestuur in Vlaanderen.

Aan het begin van een lange dag debatten over de verhoging van de pensioenleeftijd reageert de PVDA verbolgen op het wetsontwerp dat de pensioenleeftijd verhoogt tot 67 jaar. “Dit is een zwarte dag voor de democratie en het recht op sociale zekerheid”, stelt PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw. De PVDA verdenkt de regering ervan dat ze het wetsvoorstel snel door het parlement wil jagen om de aangekondigde vakbondsmanifestatie van 7 oktober te snel af te zijn.

De PVDA verzet zich tegen het plan van de regering om de btw op elektriciteit weer te verhogen van 6% naar 21%. Onrechtvaardig, ondemocratisch en buiten proportie, zegt de PVDA. In plaats van een btw-verhoging wil de partij een miljonairstaks invoeren op de 1% rijkste multimiljonairs.

Op uitnodiging van het Griekse parlement verblijft PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw op 17 en 18 juni in Griekenland. De Waarheidscommissie van het Griekse Parlement over de staatsschuld zal op dat moment haar eerste conclusies voorstellen inzake de legaliteit en legitimiteit van de Griekse schuld.

Tweeduizend leden van de PVDA en tientallen gasten bliezen deze zaterdag 13 juni verzamelen op de Heizel, voor het eerste congres van de linkse partij, sinds de partij vertegenwoordigers in het parlement heeft. Op een enthousiast ledencongres werden de nieuwe oriëntaties van de PVDA voorgesteld en werd Peter Mertens voor een tweede termijn verkozen als voorzitter.

Na de HSBC-SwissLeaks-affaire werd het Zwitserse filiaal van HSBC Private Bank wereldwijd de publieke vijand nummer één van iedereen die strijdt tegen fiscale fraude. Nochtans ziet de Zwitserse staat af van vervolging van HSBC. HSBC legt daarvoor een belachelijk laag bedrag op tafel. Zwitserland vraagt aan België dat het een soortgelijke regeling treft. Iets wat voor de PVDA totaal onbespreekbaar is.

Pagina's