Webteam PVDA

 
 

Zonder geld naar de huisarts! Met een simpele en betaalbare maatregel kunnen we de financiële drempels voor iedereen verlagen.

De Kamer heeft op 28 mei de fiscale overeenkomst tussen België en de Seychellen goedgekeurd. De Seychellen zijn nochtans officieel een belastingparadijs – volgens een lijst die is opgesteld in een koninklijk besluit. De volksvertegenwoordigers van de PVDA stemden tegen de overeenkomst, omdat ze ingaat tegen de strijd tegen de grote fiscale fraude.

Steun het buurtfestival Diversity in Antwerp City, georganiseerd door PVDA Jongeren Antwerpen, dat jongeren van verschillende culturele achtergronden en buurten verenigt. Ze verzetten zich op een positieve manier tegen het racisme in onze maatschappij.

1 mei is al sinds het jaar 1886 een dag van strijd. Toen om de achturendag ingevoerd te krijgen. Vandaag strijden we opnieuw voor een sociaal alternatief. De PVDA roept al haar leden op om op 1 mei deel te nemen aan de verschillende manifestaties in het hele land.

Donderdag 23 april om 19u30 wordt "De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen" feestelijk voorgesteld in Park Spoor Noord (Antwerpen).

“Op galabals moest je maar zien dat je niet te dicht bij hem in de buurt kwam, op mondelinge examens kon je beter geen te kort rokje dragen.” Mara De Belder, studeerde af als psychologe aan de VUB en hoorde al eerder choquerende uitspraken van decaan Willem Elias.

Wat betekent het brugpensioen nog als men actief moet blijven tot 65 jaar? De regering tekende het doodsvonnis van het brugpensioen. Ze wijzigde bovendien de regels met terugwerkende kracht. Stuur nu een protestmail naar de regering!

Als antwoord op de Pegida-provocatie in Antwerpen organiseert burgerbeweging Hart boven Hard op maandag 26 januari een antiracistische wake voor vrede en verdraagzaamheid. De PVDA steunt dit initiatief en roept haar leden en sympathisanten op om deel te nemen aan de wake.

Na Antwerpen, Henegouwen, Limburg en Luxemburg is het deze keer de beurt aan Oost- en West-Vlaanderen, Luik en Namen om het werk neer te leggen. Ook daar wordt gevraagd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De andere provincies staken op 8 december en op 15 december volgt nog een algemene staking. De PVDA steunt al deze acties voluit. 

Gisteren maakte de vervoersmaatschappij De Lijn bekend welke tariefwijzigingen doorgevoerd worden. Het plaatje oogt niet fraai.

Pagina's