Studiedienst PVDA

 
 

De kloof tussen de Belgische pensioenen en die van de buurlanden loopt al op tot 50 procent. Alleen met Duitsland wordt de kloof kleiner: daar heeft men het pensioen met punten ingevoerd. Steeds meer Duitse gepensioneerden doen daardoor een beroep op Nothilfe (noodhulp). De PVDA-studiedienst bevestigt na deze studie opnieuw: de Belgische wettelijke pensioenen optrekken is nodig én mogelijk.

De studiedienst van de Partij van de Arbeid van België (PVDA) heeft een analyse gemaakt van het voorontwerp van wet “tot het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening inzake het personenvervoer per spoor in geval van staking”. Uit de aandachtige lezingvan deze wettekst blijkt dus wel degelijk hoe gevaarlijk dit voorontwerp van de regering is.

We horen het de laatste tijd wel vaker: een vertegenwoordiger van de regering verheugt zich over de graad van werkloosheid die gezakt is. De studiedienst van de PVDA toont in deze studie dat de realiteit helemaal anders is: de tewerkstellingsgraad is al 15 jaar niet meer verhoogd en voor jongeren is hij zelfs gezakt. Waarover maken zij zich dan vrolijk?

De regering hervormt de ambtenarenpensioenen. In wezen worden ze afgebouwd tot op het niveau van het pensioen voor werknemers. Maar die pensioenen zijn veel te laag. De pensioenkloof tussen België en zijn buurlanden loopt op tot 40 procent. In plaats van daar iets aan te doen, verlaagt de regering de ambtenarenpensioenen. Andere keuzes zijn mogelijk en nodig.

De studiedienst van de PVDA stelt vast dat de elektriciteit in Vlaanderen duurder is dan in al onze buurlanden. Gemiddeld betaalt een gezin op jaarbasis 335 euro meer dan in onze buurlanden. Hoewel onze elektriciteit duurder is dan in al onze buurlanden, helpt dat het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale stroomproductie niet vooruit. België is de slechtste leerling in de klas.

Na de aanslagen van 13 november in Parijs, kwam de regering met een plan van 18 nieuwe maatregelen in de strijd tegen terrorisme. De studiedienst van de PVDA analyseerde deze 18 maatregelen en toont aan dat ze onefficiënt zijn, vaak overbodig, en dat ze de democratische rechten in gevaar brengen. 

De notionele-intrestaftrek, een fiscaal voordeel voor bedrijven, bestaat 10 jaar. Weinig reden om te vieren vindt PVDA-voorzitter Peter Mertens: “De maatregel was aangekondigd als budgetneutraal, maar blijkt 40 miljard aan de samenleving te kosten. Een enorm bedrag waarvan alleen al de helft volstaat om de armoede in ons land weg te werken.” De PVDA pleit voor de afschaffing van de maatregel.

“Belastingparadijzen creëren een sociale hel”, zo luidde de tekst op een bord tijdens de vakbondsconcentratie van 25 september 2014 op het Brusselse Muntplein. De manifestatie was het startschot van een van de grootste sociale bewegingen van de laatste jaren. De tekst op het bord rekende af met het fiscale beleid dat al vele jaren wordt gevoerd in ons land, en dat door de regering-Michel-De Wever verder wordt uitgediept. België is een belastingparadijs voor multimiljonairs en een fiscale hel voor de werkende bevolking.

De wettelijke pensioenen in België zijn laag. Een werknemer die exact even lang gewerkt heeft en exact evenveel verdiend heeft in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland, heeft het laagste pensioen in België. De pensioenkloof bedraagt 11 tot 43 procent. De oorzaak van het lage pensioen ligt bij de pensioenrechten, niet bij het langer of korter werken.

Volgens de regering heeft de indexsprong in 2015 praktisch geen gevolgen voor onze lonen. Ze gaat namelijk uit van een nulinflatie. Maar intussen wordt de kans steeds groter dat er een btw-verhoging. Laat een dergelijke verhoging nu precies rechtstreeks effect hebben voor een stijging van de inflatie! We hebben dat zien gebeuren in Nederland. Met als gevolg een onmiddellijk loonverlies voor de miljoenen werknemers in ons land. Enige uitleg.

Pagina's