Studiedienst PVDA

 
 

Vanuit patronale en liberale hoek wordt steevast verkondigd dat er “minder overheid”, “minder openbare dienstverlening” moet zijn. Als we het regeerakkoord lezen, zien we dat deze regering wel degelijk openbare diensten wil, maar dan wel ten dienste van privébedrijven. De gebruikers van die openbare diensten, daarentegen, blijven in de kou staan, net zoals de ambtenaren. En dan hebben we het nog niet over de sluipende privatisering…

Bij de voorstelling van het regeerakkoord, verklaarde premier Charles Michel: “Heel ons regeerprogramma is gericht op de toekomst, voor de huidige én voor de toekomstige generaties.” Inderdaad, de regeringsmaatregelen zullen effectief een grote impact hebben op de toekomst van de huidige en toekomstige generaties, zoveel is zeker. Maar positief zal die impact niet zijn. En daar zijn minstens negen redenen voor.

De regering voorziet een aanval tegen de lonen op verschillende fronten. Als deze maatregelen goedgekeurd worden, zullen de werknemers in dit land verschillende honderden euro's verliezen. De regering zegt dat dit noodzakelijk is om de economie zuurstof te geven, want "de loonkost is te hoog". Maar klopt dit wel? De studiedienst van de PVDA analyseerde de maatregelen van het regeringsakkoord en geeft antwoord aan pro-patronale argumenten van de regering Michel-De Wever.

In haar jaarlijkse top 1000 van de winsten toont de PVDA aan dat de grote bedrijven in België zeer weinig belastingen betalen op hun winsten. Ze delen meer dan de helft daarvan wel uit aan de aandeelhouders.

Het deel van het regeerakkoord over Defensie en Buitenlandse Zaken wordt gekenmerkt door een reeks maatregelen die onze toekomst dreigen te hypothekeren. Op het vlak van Defensie volgt de regering de budgettaire en militaire dictaten van de NAVO, die voor een groot deel bestaan uit investeringen. Op het vlak van buitenlandse handel zien we belangrijke engagementen in het kader van het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten (het TTIP), die eveneens te maken hebben met de militaire alliantie. Op het vlak van ontwikkelingssamenwerking daarentegen wordt fors gehakt in de uitgaven. Tegelijk zien we hoe de regering gebruik wil maken van ontwikkelingssamenwerking, niet voor de ontwikkeling van de derdewereldlanden, maar voor de ontwikkeling van de economische en politieke doelen van het establishment.

85 % van de bevolking is voorstander van een belasting op grote vermogens vanaf 1 miljoen euro, zo blijkt uit een enquête van Knack en VTM bij duizend Vlamingen. In 2009 startte de PVDA al een campagne voor de invoering van zo’n miljonairstaks, Bij de start in 2009 antwoordde de partij ook op de twaalf meest gestelde vragen bij zo’n miljonairstaks. We nemen die hier over, ook al zijn sommige cijfers sindsdien natuurlijk wat geëvolueerd.

Twee miljard euro besparingen in de gezondheidszorg hangen boven ons hoofd. Nog nooit eerder waren de geplande besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg zo groot. Maggie De Block beweert dat de patiënten hier niet veel van zullen voelen. De studiedienst van de PVDA en Geneeskunde voor het Volk namen de plannen onder de loep en concluderen dat de patiënt wel degelijk de rekening betaalt. Ofwel wordt de financiering herzien waardoor de patiënt meer uit eigen zak betaalt, ofwel wordt het aanbod aan zorgen verminderd. Daarnaast blijven de woekerprijzen van de farma-industrie en de exorbitante erelonen van bepaalde specialisten zo goed als buiten schot en dringt privatisering van de zorgverzekering zich meer en meer op. Dit alles bij elkaar maakt de last voor de patiënt gevoelig groter waarbij vooral de minstbedeelden het meest getroffen worden.

Het cactus-plan van de PVDA stelt 5 structuele maatregelen voor als alternatief voor een haalbare financiering van een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen.

De federale regering zal de armoede doen toenemen en de kansen van mensen in armoede doen dalen. Haar voornaamste doel is de concurrentie op de arbeidsmarkt te verhogen. De studiedienst van de PVDA ontrafelde het meerderheidsakkoord van de regering Michel-De Wever en haar visie omtrent armoedebestrijding.

Nooit was het risico op een black-out groter dan vandaag. Als we één conclusie kunnen trekken uit het energiedebacle van de jongste jaren, dan is het wel dat de vrije energiemarkt zijn failliet heeft aangetoond. Daarnaast houdt de regering koppig vast aan kernenergie en verlaagt ze zelfs nog de bijdragen van Electrabel. Een analyse van het regeerakkoord door de studiedienst van de PVDA.

Dat deze regering er een is voor de rijken druipt van elke zin van deze regeringsverklaring, ook op het vlak van justitie en politie. Voor de gewone man is er meer controle, meer repressie en moeilijker toegang tot het gerecht, terwijl de rijken kunnen rekenen op begrip en zelfs laksheid.

Pagina's