Marco Van Hees

 

Naar alle verwachting zal ING komende maandag een herstructurering aankondigen die 4.000 personeelsleden zal treffen. Nochtans maakte ING België de afgelopen 10 jaar bijna 11 miljard winst en keerde 7,2 miljard aan dividenden uit. De studiedienst van de PVDA ontdekte hoe de aandeelhouders van ING een ware hold-up hebben gepleegd.

Het dossier van de PVDA over de top 50 van de grootste fiscale kortingen waarvan de multinationals in België profiteren is de patroonsorganisatie VBO  en de KBC bank, die de lijst aanvoert, niet bevallen. Marco Van Hees, volksvertegenwoordiger en fiscaal expert van de PVDA, antwoordt.

Toen premier Michel op 3 september in de Tijd werd gevraagd naar de informatie die de PVDA naar buiten bracht over hoe Caterpillar gebruik maakte de notionele interestaftrek, antwoordde hij: "Ik vind de studiedienst van de PVDA een weinig betrouwbare bron." Antwoord van de studiedienst: "Onze bron is de site van de Nationale Bank, rubriek Balanscentrale".

In het begin heette het dat bepaalde fiscale vrijstellingen, zoals de notionele notionele interesten, die enkel multinationals ten goede komen, moesten worden herbekeken. Maar de plannen die de regering heeft om de vennootschapsbelasting te hervormen, doen net het tegenovergestelde: nieuwe – en onbetaalbare – cadeaus geven aan de rijken.

De taxshift straft iedereen die werkt, maar de laagste inkomens het hardst: zij worden twee maal getroffen. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Van Overtveldt op een vraag van volksvertegenwoordiger Marco Van Hees (PVDA).

De Panama Papers beroeren overal de gemoederen. Een uitgelezen moment voor minister Johan Van Overtveldt (N-VA), belast met de strijd tegen belastingontduiking, om uit te pakken met een nieuw wetsvoorstel. Niet om fraudeurs harder aan te pakken, maar om hen amnestie te verlenen. Een amnestie die hen voor altijd vrijpleit.

Elke dag komen nieuwe feiten aan het licht over de Panama Papers, maar tot op heden is er nog geen parlementaire onderzoekscommissie opgericht. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees had in de Kamercommissie Financiën op 12 april hevige kritiek op de manier waarop de fiscale fraudeurs door de regering in  de watten worden gelegd.

Het had heel wat voeten in de aarde vooraleer volksvertegenwoordiger Marco Van Hees (PVDA) de teksten van het TTIP-handelsakkoord tussen Europa de VS kon inkijken. Praten over wat hij las, is verboden. Schrijven over wat hij niét zag, en over zijn moeizame tocht om tot in de streng beveiligde leeszaal te geraken, kan hij wel. Opinie verschenen op knack.be.

De Europese Commissie veroordeelde België voor een systeem van belastingsvoordelen waardoor 35 multinationals in ons land vrijgesteld werden van 700 miljoen euro belastingen. In 2004 kreeg dit systeem nochtans de goedkeuring van alle partijen, zonder enige parlementaire discussie en ondanks de zware kritiek van de Raad van State op dit systeem.

PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees ondervroeg donderdag in de Kamer minister De Croo over zijn plan om voort te gaan met de privatisering van bpost en Proximus. “De balans van alle privatiseringen sinds 1993 (ASLK) is nochtans duidelijk: er is één winnaar er drie verliezers.

Pagina's