Peter Mertens

 

'Het is onthutsend hoe mensen als Gwendolyn Rutten en Bart De Wever nu over onze sociale rechten en onze sociale zekerheid praten, terwijl ze zelf de ontmanteling hebben ingezet', schrijft Peter Mertens, in een opiniestuk op Knack.be. Hij hekelt ook de militaire interventies in Syrië en Libië van de afgelopen jaren.

Dos semanas después del Dictado de Bruselas, ha llegado el momento de hacer un balance preliminar.

Three weeks after the Brussels diktat, it is time to draw up an interim assessment. Peter Mertens does this in a long article which reads like a thorough update of the Greece chapter of his successful book Hoe Durven Ze? (How Dare They?), published as a scoop at the time by De Wereld Morgen (The World Tomorrow). Mertens summarises the situation in 13 theses, with a sharp critique of the German seizure of power over the Eurozone, which has been being prepared since 2011. Nevertheless, he ends optimistically: “The Greek experience made millions of Europeans think, and that is a positive thing.”

Twee weken na het Dictaat van Brussel is het tijd om een voorlopige balans op te maken. Dat doet Peter Mertens in een longread die leest als een grondige update van het Griekenlandhoofdstuk uit het succesboek Hoe Durven Ze dat De Wereld Morgen destijds in primeur publiceerde. Mertens vat de situatie in 13 stellingen samen, met een scherpe kritiek op de Duitse machtsgreep over de eurozone die sinds 2011 werd voorbereid. Maar hij eindigt optimistisch: “De Griekse ervaring heeft miljoenen Europeanen aan het denken gezet, en dat is een positieve zaak.”

Griekenland wordt volgens PVDA-voorzitter Peter Mertens een soort neo-kolonie in de eurozone. “Het schandelijke dictaat dat aan Athene werd opgelegd, is een politiek van concurrentie, van ongelijkheid, en van de financieel machtigste.” Opiniestuk verschenen op maandag 13 juli op knack.be.

De Griekse premier Alexis Tsipras werd op woensdag woensdag 8 juli in het Europees Parlement de mantel uitgeveegd, onder andere door Guy Verhofstadt. PVDA-voorzitter Peter Mertens schreef deze open brief als antwoord aan Verhofstadt. 

Zaterdag 13 juni 2015 sloot de PVDA haar Solidariteitscongres af met een toespraak van Peter Mertens, die verkozen werd voor een tweede termijn als voorzitter van de PVDA. In zijn toespraak zette Mertens de grote oriëntaties van het congres uiteen. Hieronder zijn volledige toespraak.

“Het einde van de speeltijd is voorbij”, zei onze premier Charles Michel over Griekenland. Peter Mertens antwoordt hem en stelt voor: "Op 21 juni betogen we in Brussel ‘samen met de Grieken."

Of het nu om de binnenlandse politiek gaat, de Europese politiek, of over de onderhandelingen over een transatlantisch vrijhandelsakkoord, Bart De Wever vormt zijn partij in snel tempo om van een volkspartij naar een partij van de upperclass. Dat is uiteraard zijn goed recht. Maar het zou hem sieren dat ook gewoon toe te geven, vindt Peter Mertens in zijn bijdrage aan Het Schaduwparlement op Knack.be.

"Na Athene volgde Barcelona. Bij de Spaanse verkiezingen werd het tweepartijenstelsel in verschillende steden van de kaart geveegd, en wonnen brede linkse bewegingen de stemming. Een nieuwe bres in het Europa van de besparingen.

Pagina's