Notionele-interestaftrek

In het begin heette het dat bepaalde fiscale vrijstellingen, zoals de notionele notionele interesten, die enkel multinationals ten goede komen, moesten worden herbekeken. Maar de plannen die de regering heeft om de vennootschapsbelasting te hervormen, doen net het tegenovergestelde: nieuwe – en onbetaalbare – cadeaus geven aan de rijken.

Op het moment dat de Verenigde Staten dreigen Amerikaanse bedrijven te belasten die intresten uitbetalen aan hun Belgische dochterondernemingen, komt de PVDA-studiedienst naar buiten met de Top 10 van de bedrijven met een moederbedrijf in de VS di

De Verenigde Staten laten weten dat ze niet gediend zijn met de notionele-interestaftrek. “België heeft zich willen opwerpen als een belastingparadijs voor multinationals en dat beleid blijkt vandaag een torenhoge mislukking”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees.

Tussen 2010 en 2014 wist de Zweedse meubelketen IKEA via ons land liefst 1,2 miljard euro aan de belastingen te onttrekken. Dankzij de notionele-interestaftrek, jawel. De PVDA pleit voor de afschaffing van de maatregel die ons land op tien jaar tijd 40 miljard euro heeft gekost. “Daarmee kan je bijna alle wachtlijsten voor sociale woningen, voor rusthuizen, en voor kindercrèches wegwerken”, zegt Peter Mertens.

De notionele-intrestaftrek, een fiscaal voordeel voor bedrijven, bestaat 10 jaar. Weinig reden om te vieren vindt PVDA-voorzitter Peter Mertens: “De maatregel was aangekondigd als budgetneutraal, maar blijkt 40 miljard aan de samenleving te kosten. Een enorm bedrag waarvan alleen al de helft volstaat om de armoede in ons land weg te werken.” De PVDA pleit voor de afschaffing van de maatregel.

Peter Mertens: “De slogan voor de actie van vandaag is: Het wordt tijd dat de multinational meer belastingen betaalt dan zijn poetsvrouw. We zien nu dat andere partijen die 20 jaar aan de macht zijn in de laatste maand voor de verkiezingen onze slogan overnemen. Maar dat volstaat niet, het mag niet bij slogans en beloftes blijven, er moeten echte regeringsdaden komen. De beste garantie om die beloftes over de houdbaarheidsdatum van 25 mei te tillen is dat PVDA+ straks verkozenen in het Parlement heeft.”

“De notionele-interestaftrek reduceert het normale vennootschapstarief van 33,99 % tot 2 à 3 %. Hoeveel ik zelf betaal? 35 %”

De VRT toetst onder de noemer #Factcheck14 de beweringen van politieke partijen aan de feiten. Over de jaarlijkse top 50 van de PVDA-studiedienst van bedrijven die weinig tot geen belastingen betalen, moet de VRT besluiten: “Elk jaar komt de PVDA op de proppen met een top vijftig van bedrijven die weinig tot geen belastingen betalen. De cijfers kloppen, zo blijkt, al brengt de PVDA enkel de vennootschapsbelasting in rekening. Maar de algemene conclusie is wel correct: de huidige belastingregels benadelen kmo's en bevoordelen multinationals.” Hieronder het dossier uit 2013. Oordeel zelf.

In deze multimediale trein maakt PVDA-voorzitter Peter Mertens messcherp de stand van het land op, boordevol unieke beelden, video's en cijfers.

De man die al jaren strijdt tegen de notionele-interestaftrek en voor de rijkentaks, heeft zijn argumenten op overtuigende wijze te boek gesteld. Interview overgenomen uit de krant De Standaard.

Pagina's