Dataretentiewet

De regering legt de uitspraken van het Europees Hof van Justitie en van het Belgisch Grondwettelijk Hof naast zich neer ; het ontwerp voor een nieuwe dataretentiewet schendt nog steeds de privacy van gewone burgers.

Dankzij de vernietiging van de dataretentiewet is het internet terecht geen infograbbelton meer voor de overheid.

Europees Hof van Justitie vernietigt de zogenoemde dataretentierichtlijn van de Europese Unie.

Vandaag 8 april 2014 maakte het Europees Hof van Justitie in Luxemburg in een opvallend arrest brandhout van de Europese Dataretentierichtlijn van 2006. Deze werd, ondanks protest uit alle democratische geledingen, nog op 30 juli 2013 op voorstel van de Belgische regering, in een eigen Belgische wet omgezet.

“De PVDA zegt alle steun toe aan de procedure die de Liga voor Mensenrechten inspant tegen de dataretentiewet. Deze wet betekent de grootste aanslag ooit tegen de privacy van de burgers in België”, zegt Peter Mertens, voorzitter van de linkse partij PVDA.