Mie Branders

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) trekt in verschillende kranten aan de alarmbel. "We mogen in onze samenleving gerust wat meer engagement verwachten van allochtone ouders en nieuwkomers", vindt ze en ze roept haar partij meteen op om haar Vlaamse identiteit weer wat forser te benoemen. Maar is de sociale ongelijkheid in het onderwijs echt de schuld van de ouders met een migratieachtergrond?

Een maximumfactuur in het onderwijs is een goede stap vooruit. Maar het zorgt nog lang niet voor kosteloos onderwijs, zoals de Grondwet nochtans garandeert.

It takes a village to raise a child. Die bekende uitspraak wil Mie Branders, onderwijsspecialist van de PVDA graag meegeven aan minister van Onderwijs Hilde Crevits. Zij veroorzaakte onlangs heel wat verontwaardiging bij zowel kinderjuffen en ouders met haar uitspraak "Als ik zie dat sommige ouders het een evidentie vinden dat het zindelijk worden op school aangeleerd wordt, vind ik dat de grenzen voorbij.” Pardon, minister Crevits, kan uw regering dan misschien stoppen met bij hen te besparen?

“We spreken vandaag van een humanitaire crisis, en dat vraagt een humanitair beleid.” Met die woorden opende Mie Branders haar tussenkomst in een verhit debat op de Antwerpse gemeenteraad over de manier waarop het stadsbestuur de vluchtelingencrisis aanpakt – of beter gezegd: niet aanpakt. Bekijk de video hier. Lees hieronder een uittreksel van het debat.

Ons onderwijssysteem reproduceert sociale ongelijkheid. Dde kansen om een diploma hoger onderwijs te behalen zijn vooral afhankelijk van sociale afkomst en niet van talent. Tijd voor een school voor hoofd, hart en handen. Een school waar niemand uit de boot valt. Het bestaat.

Het Antwerps crisisteam van het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn) sluit een week lang de deuren omdat het de werkdruk niet meer aankan. De actie heeft al meteen resultaat.

Op heel wat plaatsen overwegen scholen om zwemmen van het lesprogramma te schrappen wegens stilaan te duur. Ouderverenigingen trekken aan de alarmbel.