Jouwe Vanhoutteghem

 
 

Sinds het najaar van 2017 komen er in heel Spanje geregeld duizenden pensionistas op straat. Op 22 februari vonden de eerste grote acties plaats van de “Nationale coördinatie voor het behoud van het publieke pensioensysteem”. In meer dan Spaanse 80 steden en gemeenten kwamen tienduizenden ouderen op voor een waardig en leefbaar pensioen. En op 17 maart roepen de twee grootste vakbonden op voor een massale actiedag in het hele land. Maar waarom komen die Spaanse gepensioneerden nu precies op straat? 

De Vlaamse universiteiten en hogescholen zijn het beu. In een memorandum dat vandaag aan alle politieke partijen wordt voorgelegd, stellen ze: "Het is vijf voor twaalf voor het Vlaams hoger onderwijs. De universiteiten en hogescholen hebben dringend nood aan meer autonomie en geld, anders brengen we de kwaliteit van het hoger onderwijs in gevaar."