Benjamin Pestieau

 

Volgens de Nationale Bank van België (NBB) zullen de regeringsmaatregelen tegen 2019 59.000 nieuwe jobs opleveren. Onder andere 33.300 dankzij de indexsprong en 16.500 dankzij een vermindering van de patronale sociale bijdragen van meer dan 960 miljoen in 2016. Maar klopt dat allemaal wel?

Op 15 januari hebben regering, vakbonden en patroonsorganisaties elkaar ontmoet. Voor Karel Van Eetvelt van patroonsorganisatie Unizo had deze ontmoeting de bedoeling dat de regering wou tonen dat ze wel een voorstander is van het sociaal overleg. Uit schrik voor nieuwe acties?

Volgens Bart De Wever zullen we de indexsprong in 2015 niet eens voelen omdat er toch amper inflatie is. Meer zelfs, volgens onze schaduwpremier gaan we in januari zelfs meer op ons loonbriefje zien staan. Volgens Benjamin Pestieau, PVDA-verantwoordelijke voor de relaties met de vakbonden, probeert de man ons opnieuw bij de neus te nemen.

De regering voorziet een aanval tegen de lonen op verschillende fronten. Als deze maatregelen goedgekeurd worden, zullen de werknemers in dit land verschillende honderden euro's verliezen. De regering zegt dat dit noodzakelijk is om de economie zuurstof te geven, want "de loonkost is te hoog". Maar klopt dit wel? De studiedienst van de PVDA analyseerde de maatregelen van het regeringsakkoord en geeft antwoord aan pro-patronale argumenten van de regering Michel-De Wever.

Over de eerste belangrijke regeringsmaatregelen is er dan toch ‘overleg’ geweest met de vakbonden. En wat is het resultaat? Dat de regering gewoon haar zin doordrijft. Vakbonden blijven eensgezind.

De Nationale Bank van België (NBB) bevestigt in een studie dat de indexsprong 33.000 nieuwe jobs zal opleveren. En, dankzij de vermindering van de patronale sociale bijdragen van meer dan 900 miljoen in 2016, spreekt de NBB van 19.000 nieuwe banen. Is dit allemaal wel waar? Een analyse.

Vandaag vrijdag 17 oktober blijven de meeste Delhaize-vestigingen dicht. De werknemers van de supermarktketen staken uit protest tegen de aangekondigde herstructurering en besparingen. Het personeel zou 17% loon verliezen, terwijl de dividenden van de aandeelhouders in 2013 nog stegen met 12%.

Ze zeggen het tegenovergestelde, maar in werkelijkheid zetten de N-VA, CD&V, Open Vld en MR de aanval in op “iedereen die ’s morgens vroeg opstaat”. Met de indexsprong die de regering-Michel wil invoeren, zal een koppel tweeverdieners over een tijdspanne van twintig jaar 34.000 euro verliezen. Of hoe maatregelen die voorgesteld worden als oplossingen, de problemen alleen maar erger maken.

Met meer dan 7.000 stonden ze op het Brusselse Muntplein vanmorgen 23 september. Meer dan 7.000 vakbondsafgevaardigden en –militanten die uit heel België kwamen om de woede en de ongerustheid van hun basis te vertolken. Een duidelijke waarschuwing aan het adres van de verschillende besparingsregeringen van ons land.

‘Ze willen een kopie van Thatcher maken’, zegt Marc Leemans, voorzitter van het ACV, in De Standaard van 29 augustus 2014. ‘Ze’, dat zijn de partijen die onderhandelen over de toekomstige rechtse regering. Hij verwijst naar de toenmalige Britse eerste minister die de openbare diensten en de vakbonden brak om cadeaus te kunnen geven aan de rijken en de multinationals. De vakbondsorganisaties bereiden zich voor op een bewogen start van het werkjaar.

Pagina's