Dirk Van Duppen

Een grootschalige Europese studie wijst uit dat bijna één op de tien Belgen het bezoek aan de huisarts uitstelt om financiële redenen. Qualicop (Quality, Costs and Equity in Primary Care), de eerste grootschalige studie naar kwaliteit, kost en toegankelijkheid van de eerstelijns gezondheidszorg in Europa plaatst België op de twintigste plaats van de 31 onderzochte landen. “België is één van de weinige Europese landen waar het bezoek van de huisarts niet gratis is”, zegt PVDA-gezondheidszorgspecialist en huisarts Dirk Van Duppen.  “De gevolgen zijn ernstig: 8,6 procent van de Belgen stelt zijn doktersbezoek uit om financiële redenen. Daarmee scoort het rijke België slecht. Alleen de armste landen of landen met een diepgaande economische crisis zoals Griekenland, Turkije, Bulgarije of Roemenië liggen achter”.

Dirk Van Duppen, is positief over het sluismodel dat het Christelijk Ziekenfonds CM voorstelt. De PVDA-arts noemt het een verfijning van zijn kiwimodel voor openbare aanbestedingen voor geneesmiddelen. Hij vindt wel dat de besparingen die het model kan opleveren terug geïnvesteerd moeten worden in de ziekteverzekering.

“Vooraleer te discuteren over hoeveel het kost om de Antwerpse ring te overkappen, is het interessant eens te kijken naar wat zo’n overkapping opbrengt, alleen al op het vlak van gezondheid”, zegt Dirk Van Duppen, gezondheidsspecialist van de PVDA+ en kandidaat voor de Kamer in Antwerpen. Van Duppen, die in 2008 samen met Ademloos de fijnstofproblematiek mee op de politieke agenda plaatste, zette zich aan het rekenen, en zijn besluit luidt: “Alleen al door de gezondheidswinst te tellen hebben we heel deze infrastructuur na acht jaar terugbetaald.”

Op 14 februari hakte de Vlaamse regering de knoop door: om de mobiliteit rond Antwerpen te verbeteren werd definitief gekozen voor het BAM-tracé. Een tracé dat in een referendum door de Antwerpenaar werd weggestemd, en ook na de regeringsbeslissing gaat het protest niet liggen. Integendeel.

Op 14 februari hakte de Vlaamse regering de knoop door: om de mobiliteit rond Antwerpen te verbeteren werd definitief gekozen voor het BAM-tracé. Een tracé dat in een referendum door de Antwerpenaar werd weggestemd, en ook na de regeringsbeslissing gaat het protest niet liggen. Integendeel.

Mensen die leven van een leefloon en Nederlands les volgen, kunnen hun leefloon verliezen als ze drie keer onwettig afwezig zijn in de les. Dat is onwettelijk, oordeelt de rechter nu. Dirk Van Duppen, huisarts en OCMW-raadslid voor de PVDA+ klaagt de toestand al langer aan. “Het is niet alleen onwettelijk, maar ook onmenselijk.”

“De gezondheidszorg wordt voor veel mensen steeds minder toegankelijk en tegelijkertijd stijgen de behoeften. Als antwoord daarop stelt de PVDA+ haar gezondheidsplan voor: 4,8 miljard euro besparen op specifieke terreinen in de gezondheidszorg en die elders opnieuw injecteren in de sector”, legt Dirk Van Duppen, gezondheidszorgspecialist van de PVDA+, uit.

Elf artsen van Geneeskunde voor het Volk (GVHV) worden momenteel vervolgd door de Orde van Geneesheren in de provincie Oost-Vlaanderen, Brussel en Henegouwen.Vandaag, 2 april,  organiseerden ze een persconferentie om hun beweegredenen van hun strijd tegen de orde uit te leggen, om de stopzetting van de vervolgingen wegens het niet betalen van hun lidgeld te eisen.

Een groep geneesmiddelenexperts onderzocht voor Test-Aankoop de effectiviteit en de veiligheid van 4.000 van de 7.000 geneesmiddelen die in België op de markt zijn. 42% van de beoordeelde producten heeft maar een beperkt of geen nut. 113 geneesmiddelen worden ten stelligste afgeraden. Vanwaar deze overwoekering van niet-effectieve geneesmiddelen op de Belgische markt?

Het lijkt erop dat de Vlaamse regering van Kris Peeters alles in stelling brengt om vrijdag alsnog voor het BAM-tracé te kiezen, midden de kaboutertijd voor de verkiezingen. Zo zou de minister-president de toenemende kritiek op het immobilisme in Vlaanderen willen pareren.

Pagina's