TTIP

“De schermutselingen rond CETA zullen hun stempel zetten op het verdere verloop van de TTIP-strijd”, schrijft Line De Witte van PVDA. Vandaag, woensdag 15 februari, wordt in het Europees parlement gestemd over het handelsverdrag met Canada.

Wat is er nieuw aan het handelsverdrag met Canada. Line De Witte en Peter Mertens overlopen de belangrijkste punten, en de blijvende pijnpunten.

Veel beloftes, weinig garanties. Veel is er aan het CETA-akkoord niet gewijzigd, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. Hij roept alle parlementsleden op om het nieuwe ultimatum te verwerpen en het CETA-akkoord vrijdag niét goed te keuren. Help de politici onder druk zetten: wij hebben deze e-mail voor jou klaarstaan.

"Als we nagaan wat CETA precies inhoudt, lijkt de tegenstem in ons land verre van belachelijk voor mens en milieu", schrijft Line De Witte van PVDA.

In the story about the Walloons blocking the free trade agreement with Canada, the so-called Ceta, several analysts are discussing the role of the emerging PTB-PVDA (Workers' Party of Belgium). We asked the chairman of the consequent Left party how he sees things.

In het verhaal over de Waalse blokkering van het vrijhandelsverdrag met Canada, het zogenaamde Ceta, wordt door verschillende analysten gesproken over de rol van de oprukkende PVDA. Wij vroegen aan de voorzitter van de consequent linkse partij hoe hij dat ziet.

Het verzet tegen het TTIP neemt toe. Plots willen verschillende Europese leiders de onderhandelingen over dit vrijhandelsverdrag tussen de EU en de Verenigde Staten uitstellen. Maar laat dat geen alibi zijn om het CETA, dat andere vrijhandelsverdrag, tussen de EU en Canada, te laten passeren en zo het pad voor het TTIP te effenen.

Dinsdag 20 september was het de dag van STOP TTIP en CETA, een dag van betogingen tegen de vrijhandelsovereenkomsten tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP) en Canada (CETA). Verschillende duizenden mensen betoogden in Brussel tegen deze verdragen, omdat ze de sociale, milieu- en gezondheidsnormen die vandaag bij ons gelden, ondergraven. Line De Witte van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, legt uit waarom de betoging zo belangrijk is.

De steeds talrijkere lekken van onderhandelingsdocumenten van het TTIP-verdrag spreken eerdere verklaringen van de Europese leiders tegen dat het akkoord "de mogelijkheden van staten om wetten uit te vaardigen niet zal beperken". Ook de reeds afgeronde tekst van het CETA wijst op het tegenovergestelde. De PVDA vroeg en verkreeg daarom een nieuwe hoorzitting in het federale parlement met eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström. De hoorzitting vindt morgen plaats in de commissie Buitenlandse Zaken.

“Ik denk dat de onderhandelingen over het TTIP met de Verenigde Staten mislukt.” Deze uitspraak van de Duitse vice-Bondskanselier Sigmar Gabriel (SPD) zorgde voor heel wat beroering.

Pagina's