Ghislain Mignon

 
 

Op 26 februari 2014 gaf het Europees Parlement groen licht voor de essentiële bestanddelen van het vierde spoorpakket. Dit pakket sluit nauw aan bij het liberale vrijemarktconcept van de Europese Unie. In essentie gaat het om een verdere liberalisering van de openbare dienstverlening. Volgens de spoorvakbonden zal deze vierde liberalisering leiden tot verder kwaliteitsverlies in de dienstverlening, tot grote inefficiëntie en tot massaal verlies van werkplaatsen.