Brugpensioen

Wat betekent het brugpensioen nog als men actief moet blijven tot 65 jaar? De regering tekende het doodsvonnis van het brugpensioen. Ze wijzigde bovendien de regels met terugwerkende kracht. Stuur nu een protestmail naar de regering!

Op 1 januari 2015 werd het brugpensioen fundamenteel gewijzigd. Het nieuwe brugpensioen is helemaal geen 'brug' meer naar het pensioen. De bruggepensioneerden moeten actief blijven op de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Volgens Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, is deze wijziging ondoenbaar, onlogisch, onnodig én in wezen ook onwettig.

“Het Koninklijk Besluit dat bruggepensioneerden verplicht om actief werk te zoeken tot hun 65 jaar moet onmiddellijk worden ingetrokken",  verklaart Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder van de PVDA.

Vanaf 1 januari 2015 moet een groot aantal bruggepensioneerden  plots wel nog ter beschikking blijven van de arbeidsmarkt. De beslissing wijzigt met retroactief effect de regels van het spel: ze zullen moeten bewijzen dat ze actief naar werk zoeken en zullen ze banen die de VDAB hen voorstelt moeten aanvaarden.

De regering Michel–De Wever wil de brugpensioenleeftijd verhogen van 60 naar 62 jaar vanaf 2015. Voor zware beroepen en lange loopbanen wordt dat 58 jaar vanaf 2015 in plaats van 56 jaar en 60 jaar vanaf 2017. Er is een korte overgangsperiode: wie ontslagen wordt vóór 1 november 2014, valt nog onder de huidige regeling.

De eerste resultaten van de nationale Gezondheidsenquête zijn bijzonder verontrustend. Ze tonen aan dat de crisis en de besparingen de gezondheid van miljoenen landgenoten beïnvloeden. Dokter Dirk Van Duppen, PVDA-gezondheidsspecialist, ontleedt de enquête en roept op tot radicaal andere maatregelen dan degene die de rechtse regering in petto heeft.

In de aanloop naar de verkiezingen laat Radio 2 luisteraars hun vragen rechtstreeks aan politici stellen. Eric Steeman en Jeffrey Van Walle, beiden werknemers van Arcelor Mittal in Gent, zijn bezorgd over de kwestie van de pensioenleeftijd. Tom Demeester lichtte het standpunt van de PVDA+ toe.

De vraag naar brugpensioen van werknemers van ArcelorMittal, Afga-Gevaert, Ford Genk… komt voort uit reële problemen: chronische vermoeidheid, ziekte en uitputting na een leven van zware arbeid. Maar is dat nog betaalbaar? Langer werken is voor veel werknemers gewoon niet haalbaar. Ze worden ziek en vallen terug op de ziekteverzekering of komen terecht in langdurige werkloosheid. En daar is natuurlijk ook een kostenplaatje aan verbonden. Kim De Witte, pensioenspecialist en lijsttrekker van PVDA+ in Limburg, onderzoekt de noodzaak en de betaalbaarheid van het recht op brugpensioen.

“Schaf het brugpensioen volledig af”, zo stelde Theo Francken (N-VA) onlangs op het kopstukkendebat van de Leuvense rechtenkring. De N-VA steekt haar afkeer voor het brugpensioen niet onder stoelen of banken. De linkerzijde repliceerde dat de afschaffing van het brugpensioensysteem gewoon een verhoging van het aantal niet-bruggepensioneerde werklozen met zich zal meebrengen. Francken erkende dat dit, minstens op korte termijn, wellicht zo zal zijn.

PVDA Antwerpen organiseert een infoavond.

Sprekers:

Pagina's