Kim De Witte

Pensioenspecialist van de PVDA.

Op 28 november voeren de drie vakbonden actie tegen de verlaging van de wettelijke pensioenen. De regering Michel wil de pensioenen van bruggepensioneerden en onvrijwillige werklozen verder inperken. Dat terwijl de pensioenkloof met onze buurlanden nu al oploopt tot 40 procent. De PVDA vraagt dat de regering de pensioenkloof wegwerkt en niet verder versterkt.

De regering-Michel besliste om verder te besparen op de pensioenen van de ambtenaren. Mensen met een zwaar beroep – zoals militairen, brandweermannen, politieagenten, leerkrachten en spoorwegpersoneel – zullen vijf tot zeven jaar langer moeten werken om op het einde van de rit tot 300 euro minder pensioen te krijgen. Maar de militairen willen zich daar niet zomaar bij neerleggen. Zij komen op straat voor het behoud van hun rechten.

Wie een zeer hoog wettelijk pensioen heeft, of een hoge groepsverzekering, krijgt volgend jaar opslag. Minister Daniel Bacquelaine (MR) wil de belasting op de hoogste pensioenen met een kwart verlagen. Het is tekenend voor een liberaal pensioenbeleid. De maatregelen die men neemt vergroten de ongelijkheid.

België heeft nood aan een sociaal pensioenbeleid, dat niet is overgelaten aan de grillen van de markt. In hun boek 'Het grote pensioenbedrog' zeggen Jef Vuchelen en Mark Scholliers dat het wettelijk pensioen op instorten staat. Dat we dat pensioen best verder zouden inperken en iedereen zouden moeten verplichten om te sparen voor een eigen privaat pensioen. Boude uitspraken.

“We geven de parlementsleden een pensioen zoals alle werknemers.” Met die logica pocht volgens Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) over de nieuwe pensioenregeling voor parlementsleden. “Bracke heeft blijkbaar niet veel begrepen van de forse besparingen die de regering werknemers oplegt”, zegt PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte. Een vergelijking tussen de twee.

Zijn alle problemen opgelost nu Hilde Claes is opgestapt als burgemeester van Hasselt? Neen, zegt Kim De Witte, voorzitter van de PVDA in Hasselt, in een opiniestuk op knack.be. Er heerst een algemene normvervaging over de verhouding tussen politiek en bedrijfsleven.

Het verkeer is bij jongeren nog steeds doodsoorzaak nummer één. Toch besliste minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) het gratis aanbod verkeerseducatie te schrappen bij de federale politie en betalend te maken. Scholen, die al gebukt gaan onder de zware besparingen op hun budget, zullen voortaan diep in de buidel moeten tasten voor lessen verkeersveiligheid.

Iedereen langer werken? Niet echt. De parlementsleden hebben beslist dat hun eigen pensioenprivileges overeind blijven. De grote meerderheid kan nog steeds op 55 jaar met pensioen.

De regering hervormt de ambtenarenpensioenen. In wezen worden ze afgebouwd tot op het niveau van het pensioen voor werknemers. Maar die pensioenen zijn veel te laag. De pensioenkloof tussen België en zijn buurlanden loopt op tot 40 procent. In plaats van daar iets aan te doen, verlaagt de regering de ambtenarenpensioenen. Andere keuzes zijn mogelijk en nodig.

De auteur schrok toen hij de reactie van de N-VA hoorde op de beslissing van de vakbonden om de pensioenhervorming aan te klagen bij het Grondwettelijk Hof. Wat de N-VA beweert is "te gek voor woorden".

Pagina's