Kim De Witte

Pensioenspecialist van de PVDA.

Je zou het niet verwachten, maar zelfs in een stad als Hasselt leven meer dan negentig daklozen op straat of in het station. Maar daar heeft het stadsbestuur (Sp.a, CD&V en Groen) de zitbanken in de hal weg laten halen. Hasselt noemt zich graag de "Hoofdstad van de smaak", maar eigenlijk is het de "Hoofdstad van de daklozen". 

Op woensdag 9 december stemde het Vlaams Parlement in met een nieuwe verhoging van de waterfactuur. De waterfactuur is in vijftien jaar verdriedubbeld. Het motto van de regering ‘zuinigheid loont’, klopt niet. De stijgende waterfactuur komt er naast tal van andere taksen op basisvoorzieningen. Wie krap bij kas zit, moet maar wat minder douchen? Andere keuzes zijn mogelijk en nodig.

PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte ging in Knack van deze week in gesprek met Frank Vandenbroucke (sp.a, ex-minister van Pensioenen) en Ivan Van De Cloot (Itinera) over de resultaten van de Pensioenenquête van Knack. Voor de studiedienst van de PVDA analyseerde Kim De Witte enkele opvallende resultaten van de Knack-enquête.

Verzekeringsmaatschappijen lobbyen al jaren voor een drastische verlaging van het minimumrendement op aanvullend pensioen. De regering Michel wilde hun wensen omzetten in wet, tenzij er een akkoord kwam tussen de sociale partners. Met het mes op de keel hebben de vakbonden ingestemd met een halvering van het minimumrendement. Het risico bestaat dat werknemers daardoor één derde minder aanvullend pensioen hebben. Dit opiniestuk verscheen op deredactie.be.

“Het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar staat op gespannen voet met onze Grondwet en verschillende internationale verdragen”, schrijft PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte in een opiniestuk op knack.be. Hij wijst erop dat elke burger nog beroep kan aantekenen tegen deze beslissing van de regering-Michel.

Op 12 mei 2015 verscheen er een nieuw rapport van de Europese Commissie over de impact van de vergrijzing in Europa (Ageing Report 2015). Het rapport toont aan dat het totale aantal actieven ten aanzien van het totale aantal niet-actieven in de EU amper wijzigt tegen 2060. De verhouding verbetert zelfs tot 2040. Tegen 2060 is er een lichte achteruitgaan van 4%. Maar die 4% staat tegenover een economische groei tussen nu en 2060 van meer dan 100%. 

In het debat over een eventuele loopbaanverlenging vormen de zware beroepen een heikel punt. Nadat pensioenminister Bacquelaine eerder al de Commissie Pensioenhervorming, onder leiding van Frank Vandenbroucke, om een advies vroeg, wil hij nu de sociale partners betrekken. Vraag is wat er nog te overleggen valt...

De wettelijke pensioenen in België zijn laag. Een werknemer die exact even lang gewerkt heeft en exact evenveel verdiend heeft in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland, heeft het laagste pensioen in België. De pensioenkloof bedraagt 11 tot 43 procent. De oorzaak van het lage pensioen ligt bij de pensioenrechten, niet bij het langer of korter werken.

De Vlaamse regering wil 115 miljoen euro besparen op De Lijn, verspreid over de komende 5 jaar. Deze besparingen komen bovenop de zware besparingen van 2012 (60 miljoen euro). Dat plan heette toen “Snoeien om te groeien”. Vandaag zien we waar dat “groeien” toe leidt. Een dossier gerealiseerd door de studiedienst van de PVDA.

De minister van Pensioenen, Daniël Bacquelaine (MR), legde vrijdag de creatie van een Nationaal Pensioencomité voor aan de ministerraad. Dit comité moet advies geven over de verdere pensioenhervorming.

Pagina's