Kim De Witte

Pensioenspecialist van de PVDA.

De PVDA geeft haar volle steun aan het sociaal verzet tegen het rechtse beleid van de regering. Vijftien groepjes van verkozenen en actieve leden van de linkse partij bezoeken vandaag maar liefst 80 piketten aan bedrijven en kruispunten in midden, Noord, Oost-, Zuid- en West-Limburg (zie de gedetailleerde lijst hieronder).

De regering-Michel-De Wever besliste om vanaf 1 januari 2015 de pensioenbonus af te schaffen. De studiedienst van de PVDA onderzocht de kwestie. Volgens PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte zullen de betrokken gepensioneerde werknemers hierdoor tot 187,2 euro per maand verliezen.

De regering Michel–De Wever wil de brugpensioenleeftijd verhogen van 60 naar 62 jaar vanaf 2015. Voor zware beroepen en lange loopbanen wordt dat 58 jaar vanaf 2015 in plaats van 56 jaar en 60 jaar vanaf 2017. Er is een korte overgangsperiode: wie ontslagen wordt vóór 1 november 2014, valt nog onder de huidige regeling.

Met haar pensioenhervorming wil onze rechtse regering iedereen minstens twee jaar langer doen werken. De studiedienst van de PVDA analyseerde de hervorming en constateerde dat een grote groep werknemers, vooral vrouwen, drie, vier tot zelfs vijf jaar langer zullen moeten werken, tot de leeftijd van 67. Gepensioneerden zullen bovendien maandelijks tussen 83,2 en 298,4 inkomen verliezen.

Iedereen heeft recht op rust na een leven van intense arbeid. Ook werknemers die zware en stresserende arbeid verrichten. Het brugpensioen en het vervroegd pensioen maken die rechten concreet. Maar de nieuwe regering wil die verder afbouwen. En dat verdient een stevige repliek.

De wettelijke pensioenleeftijd wordt door de regeringsonderhandelaars opgetrokken naar 67 jaar, de vervroegde pensioenleeftijd naar 63 jaar. Dat daarbij geen verschil wordt gemaakt tussen wie een hoge en een lagere levensverwachting heeft, noemt PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte in onderstaand opiniestuk in De Standaard (8/10) onrechtvaardig.

“De N-VA noemt het pensioen van de komende regering de ‘korte pijn’. Maar hoe cynisch en egocentrisch kan men zijn? Een korte pijn voor de nieuwe regering verandert niets aan de lange pijnen voor grote groepen van werknemers, die óp gewerkt zijn en plots te horen krijgen dat ze nog twee tot vijf jaar langer zullen moeten werken”, zegt Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA.

De Commissie Pensioenhervorming geeft aan het maatschappelijk debat over de betaalbaarheid en de inrichting van onze pensioenen te willen stimuleren. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar dat debat moet wel correct gevoerd worden, zegt Kim De Witte, specialist in het pensioenrecht en medewerker op de studiedienst van de PVDA.

Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, reageert vandaag op het rapport van de Commissie Pensioenhervorming: “Het rapport steunt op een fout uitgangspunt. De pensioenen zijn perfect betaalbaar op voorwaarde dat de rijkdom evenwaardig verdeeld wordt.”

Bart De Wever beweert dat zijn partij, de N-VA, géén sociaal bloedbad wil aanrichten. Volgens Kim De Witte moet hij dan toch zijn eigen pensioensvoorstellen nog eens heel goed bekijken. In een opiniestuk analyseert Kim De Witte het pensioenbeleid van de N-VA. Hij stelt vast dat de N-VA hard wil besparen op de kap van de hardwerkende Vlaming.

Pagina's