Fiscaliteit

"Vijftig grootbedrijven betalen gemiddeld nauwelijks 2,7% belastingen. Dat kost ons jaarlijks 6,9 miljard euro. Dat zorgt voor een groot gat in de begroting. De regering moet het geld daar gaan halen in plaats van bij de kleine man.", zegt Peter Mertens in het VTM-nieuws vanavond.

“De vijftig grootbedrijven die vorig jaar het meest gebruik hebben gemaakt van de fiscale ontsnappingsroutes in ons land, betaalden vorig jaar amper 2,7 procent vennootschapsbelasting.” Dat zegt Peter Mertens, voorzitter van de linkse partij PVDA. De gegevens blijken uit een nieuwe studie die de partij uitbracht over de top 50 van de grootste fiscale kortingen in ons land.

De PVDA deed onderzoek naar de vijftig bedrijven de grootste fiscale korting kregen. In 2015 kregen ze een fiscaal cadeau van 6,9 miljard euro. Waar gaat dar geld heen? Welke grote vermogens schuilen achter die multinationals?

In het begin heette het dat bepaalde fiscale vrijstellingen, zoals de notionele notionele interesten, die enkel multinationals ten goede komen, moesten worden herbekeken. Maar de plannen die de regering heeft om de vennootschapsbelasting te hervormen, doen net het tegenovergestelde: nieuwe – en onbetaalbare – cadeaus geven aan de rijken.

Het is het nieuws van de dag: 1% van de Belgen bezit de helft van de aandelen op de beurs. Het toont de schrijnende ongelijkheid van de verdeling van de rijkdom in ons land.

Drie miljard euro. Dat is wat de “vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing” in 2014 heeft gekost. Die is zowat het kleine broertje van de notionele-intrestaftrek, dat andere fiscaal cadeau, en kostte de schatkist in tien jaar 19 miljard euro. Het staat allemaal in de nieuwe studie van de studiedienst van de PVDA, ondertekend door Marco Van Hees, die daarin ook de vraag opwerpt hoeveel jobs die cadeaus nu in feite opgeleverd hebben.

De Panama Papers beroeren overal de gemoederen. Een uitgelezen moment voor minister Johan Van Overtveldt (N-VA), belast met de strijd tegen belastingontduiking, om uit te pakken met een nieuw wetsvoorstel. Niet om fraudeurs harder aan te pakken, maar om hen amnestie te verlenen. Een amnestie die hen voor altijd vrijpleit.

“Als we strijden tegen belastingparadijzen en grote belastingfraude, dan mogen we geen toegevingen doen. De maatregelen moeten duidelijk en ambitieus zijn. Dat is het tegenovergestelde van wat de regering-Michel doet”, aldus Marco Van Hees, volksvertegenwoordiger voor de PVDA en auteur van het #BastaPanama-plan. Hier zijn voorstellen.

De PVDA vreest dat Antoine Deltour, de klokkenluider in de affaire LuxLeaks, veroordeeld zal worden. Hij riskeert dan vijf jaar gevangenis en een boete van een miljoen euro omdat hij de waarheid aan het licht heeft gebracht.

"Ofwel blijf je de kraan van de werknemers en de langdurig zieken opendraaien, ofwel durf je te kijken naar wat er in Panama gebeurt", reageerde Peter Mertens op Gwendolyn Rutten, die de verdediging op zich nam van het nieuwe begrotingsakkoord van de regering.

Pagina's