Fiscaliteit

De namen van de 36 bedrijven die geprofiteerd hebben van excess profit rulings (waaronder twee van de groep AB Inbev) zijn deze morgen bekend geraakt. Resultaat: twee miljard euro ontsnapt aan belasting. De PVDA vraagt de publicatie van de teksten over die rulings; de inhoud moet aan een democratisch onderzoek onderworpen worden.

De PVDA vreest dat het fiscale akkoord tussen Zwitserland en België ervoor zal zorgen dat ons land bepaalde fiscale informatie zal mislopen. Die info kan nochtans nuttig zijn in de strijd tegen internationale fraude door mensen die hun heil zochten in het belastingparadijs Zwitserland.

De notionele-intrestaftrek, een fiscaal voordeel voor bedrijven, bestaat 10 jaar. Weinig reden om te vieren vindt PVDA-voorzitter Peter Mertens: “De maatregel was aangekondigd als budgetneutraal, maar blijkt 40 miljard aan de samenleving te kosten. Een enorm bedrag waarvan alleen al de helft volstaat om de armoede in ons land weg te werken.” De PVDA pleit voor de afschaffing van de maatregel.

De Europese Commissie veroordeelde België voor een systeem van belastingsvoordelen waardoor 35 multinationals in ons land vrijgesteld werden van 700 miljoen euro belastingen. In 2004 kreeg dit systeem nochtans de goedkeuring van alle partijen, zonder enige parlementaire discussie en ondanks de zware kritiek van de Raad van State op dit systeem.

#BelLeaks. De fiscale voordelen die de Belgische overheid toekent aan multinationals via het systeem van “excess profit rulings” kunnen voor de Europese Commissie niet door de beugel. De Commissie noemt het systeem een vorm van illegale staatssteun. De PVDA is al jaren gekant tegen dit systeem en ziet in de uitspraak van de Commissie een bevestiging van haar stelling.

Na de Europese Commissie maakt nu ook het Rekenhof na een analyse van de begroting voor 2016 ernstig voorbehoud bij een aantal taksen die het kapitaal zouden moeten bijdragen. Voor de PVDA bevestigt dit andermaal dat het fiscale beleid van de regering niet voor iedereen gelijk is: voor het kapitaal zijn er belachelijke schijntaksen, voor de bevolking zware belastingen. Bovendien brengt het ook de openbare dienstverlening en de sociale zekerheid in gevaar.

Volgens een recente peiling is de overgrote meerderheid van de Belgen ervan overtuigd dat de taxshift van de regering-Michel hun koopkracht niet zal verbeteren. En ze hebben gelijk. In een poging ons het tegendeel te doen geloven, lanceerde de N-VA - bij middel van haar minister van Financiën, Johan Van Overtveldt - een berekening die toont wat de taxshift ons allemaal zal opbrengen. Probleem: de machine is vervalst!

"Terwijl werkende mensen, gepensioneerden, alleenstaande ouders of langdurig zieken het gelag betalen, speelt deze regering Sinterklaas voor miljardenconcerns zoals AB InBev, ExxonMobil en GDF Suez", schrijft Peter Mertens (PVDA) in een opinie die deze week op knack.be verscheen.

“Onze regering speelt lollypopland voor diegenen die het niet nodig hebben”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens die de nieuwe studie uitbracht over de fiscale kortingen die de grote Belgische en buitenlandse vermogens krijgen via de achterpoortjes van de vennootschapsbelasting. Het is de zesde keer dat de studiedienst van de linkse partij het fiscale ontwijkingsrapport uitbrengt.

Op 23 juli bereikte de regering-Michel-De Wever een akkoord over de begroting en over de langverwachte tax shift. Opnieuw zijn het de werknemers en de sociaal gerechtigden die het grootste deel van de inspanningen moeten leveren. Het akkoord is gesneden op maat van de miljonairs en de multinationals. Dossier.

Pagina's