Fiscaliteit

Heeft België illegale staatssteun verleend aan multinationals? De Europese Commissie stelt zich vragen bij een aantal “rulings” die aanvaard werden door de Belgische fiscale administratie. Op hetzelfde moment pleiten sommigen voor een nieuwe fiscale amnestie voor grote fraudeurs. “In plaats van de strijd aan te binden tegen de fraude, lijkt deze regering ze te willen bevorderen”, stelt federaal volksvertegenwoordiger en fiscaal specialist van de PVDA, Marco Van Hees.

'Door de taxshift die de regering doorvoert, stijgt de fiscale ongelijkheid', schrijft Marco Van Hees. Hij bepleit in deze opiniebijdrage gepubliceerd op knack.be een vermogensbelasting aan de hand van drie elementen.

Volgens de regering heeft de indexsprong in 2015 praktisch geen gevolgen voor onze lonen. Ze gaat namelijk uit van een nulinflatie. Maar intussen wordt de kans steeds groter dat er een btw-verhoging. Laat een dergelijke verhoging nu precies rechtstreeks effect hebben voor een stijging van de inflatie! We hebben dat zien gebeuren in Nederland. Met als gevolg een onmiddellijk loonverlies voor de miljoenen werknemers in ons land. Enige uitleg.

In haar jaarlijkse top 1000 van de winsten toont de PVDA aan dat de grote bedrijven in België zeer weinig belastingen betalen op hun winsten. Ze delen meer dan de helft daarvan wel uit aan de aandeelhouders.

Krijgen we na het LuxLeaks-schandaal over de fiscale rulings in Luxemburg ook een BelLeaks? Ook België speelt immers niet bepaald open kaart. Een derde van alle “rulings” in ons land blijft geheim. De PVDA eist volledige transparantie: de overheid moet alle fiscale deals die ze afsluit, zonder uitzondering, bekendmaken. Met vermelding van de namen van de betrokken ondernemingen en over hoeveel geld het gaat.

85 % van de bevolking is voorstander van een belasting op grote vermogens vanaf 1 miljoen euro, zo blijkt uit een enquête van Knack en VTM bij duizend Vlamingen. In 2009 startte de PVDA al een campagne voor de invoering van zo’n miljonairstaks, Bij de start in 2009 antwoordde de partij ook op de twaalf meest gestelde vragen bij zo’n miljonairstaks. We nemen die hier over, ook al zijn sommige cijfers sindsdien natuurlijk wat geëvolueerd.

De Nationale Bank van België (NBB) bevestigt in een studie dat de indexsprong 33.000 nieuwe jobs zal opleveren. En, dankzij de vermindering van de patronale sociale bijdragen van meer dan 900 miljoen in 2016, spreekt de NBB van 19.000 nieuwe banen. Is dit allemaal wel waar? Een analyse.

"Mijnheer Van Overtveldt, de regering zal een belastingregering worden voor de gepensioneerden en voor al wie een uitkering krijgt. Enkel voor de grote bedrijven en de grote vermogens zal het een antibelastingregering zijn", zei PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw in de Kamer.

In zijn bijdrage voor het Schaduwparlement (Knack.be) neemt Peter Mertens de fiscale politiek van minister Van Overtveldt op de korrel. Mertens hekelt het feit dat de regering een grote belastingvermindering toekent aan de Parijse lobby rond GDF Suez Electrabel, terwijl de gepensioneerden in ons land net méér belastingen zullen moeten betalen omdat hun korting niet geïndexeerd wordt.

Donderdag 13 november velde het Grondwettelijk Hof een arrest in de procedure tegen de invoering van btw op advocatendiensten. Een uitspraak is er nog niet, maar het arrest opent wel perspectieven. Het Hof had immers wel oren naar het argument dat de btw-plicht de grondrechten van de rechtszoekende schendt.

Pagina's