Fiscaliteit

“Vanwaar dat grote verschil in aanpak tussen de kleine sociale fraude en de grote fiscale fraude?”, vroeg PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees donderdagmiddag aan minister van Financiën Van Overtveldt over de ongelijke behandeling van grote belastingfraude en vermeende uitkeringsfraude.

Maandag liet schaduwpremier Bart De Wever weten dat hij niet meer wil voorgesteld worden als “de vriend van het groot kapitaal”.

“Er is geen alternatief” zei schaduw-premier Bart De Wever donderdag nog als antwoord op de 120.000 betogers van Brussel. Maar in de hoge kringen wordt dat tegengesproken.

Nieuwe regering behoudt alles wat van België een belastingparadijs maakt.

Terwijl de ManiFiesta-bezoekers bij honderden toestromen, presenteren PVDA-voorzitter Peter Mertens en volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw met veel trots en enthousiasme hun Cactusplan, een totaalplan dat het verzet van de komende maanden moet inspireren en aanmoedigen.

Is er nog een econoom te vinden die het zou durven ontkennen: de kloof tussen rijk en arm wordt in alle westerse landen al verschillende tientallen jaren steeds dieper.

Delhaize kondigde recent een herstructureringsplan aan dat bijna 2500 werknemers en hun gezinnen zal treffen. Nochtans is de groep Delhaize blijven winst maken en heeft ze sterk kunnen genieten van Belgische fiscale kortingen. Uit een tabel opgesteld door Marco Van Hees, specialist fiscaliteit van de PVDA en federaal gekozene, blijkt dat het coördinatiecentrum (de financiële  tak, de 'interne bank' als het ware) van de groep Delhaize in meer dan zes jaar tijd, van 2007 tot 2012, van meer dan 521 miljoen euro fiscale kortingen heeft kunnen genieten, via de notionele interestaftrek. 

Peter Mertens: “De slogan voor de actie van vandaag is: Het wordt tijd dat de multinational meer belastingen betaalt dan zijn poetsvrouw. We zien nu dat andere partijen die 20 jaar aan de macht zijn in de laatste maand voor de verkiezingen onze slogan overnemen. Maar dat volstaat niet, het mag niet bij slogans en beloftes blijven, er moeten echte regeringsdaden komen. De beste garantie om die beloftes over de houdbaarheidsdatum van 25 mei te tillen is dat PVDA+ straks verkozenen in het Parlement heeft.”

Het ACV nodigde de politieke partijen uit voor een debat over fiscaliteit. PVDA-voorzitter Peter Mertens kon rekenen op veel bijval uit de zaal voor de ondubbelzinnige keuze van PVDA+ voor een echte vermogensbelasting voor de superrijken.

“In België bezitten de 5% rijkste evenveel als de 75 % armste mensen. Dat is de conclusie die men kan trekken uit de studie van de onderzoekers Kuypers en Marx van de Universiteit van Antwerpen”, zo reageert Peter Mertens, voorzitter van de PVDA+. De linkse partij PVDA+ ziet in de studie Van Kuypers en Marx van de Universiteit van Antwerpen het failliet van het beleid van de laatste dertig jaar. 

Pagina's