leefloon

Gemiddeld komen er in België elk jaar 12.000 miljonairs bij (jawel!), maar tegelijk stijgt de armoede onder de werkende mensen, zowel bij de mensen met als zonder een job. De PVDA vindt dat onaanvaardbaar. Als linkse partij willen we van de strijd tegen armoede een prioriteit maken, zowel lokaal als nationaal. En dat willen we zo aanpakken.

Het leefloon afnemen wegens ongewettigde afwezigheid Nederlandse les is buiten proportie, contraproductief, onmenselijk en onwettelijk. Toch dienden de Antwerpse oppositiepartijen Groen en sp.a een motie in om deze sanctie wettelijk te maken.

Mensen die leven van een leefloon en Nederlands les volgen, kunnen hun leefloon verliezen als ze drie keer onwettig afwezig zijn in de les. Dat is onwettelijk, oordeelt de rechter nu. Dirk Van Duppen, huisarts en OCMW-raadslid voor de PVDA+ klaagt de toestand al langer aan. “Het is niet alleen onwettelijk, maar ook onmenselijk.”

Antwerpen - Het aantal jongeren dat bij het OCMW aanbelde voor een leefloon is het voorbije jaar fors gestegen. "Dat is geen fataliteit", zegt Jos D’Haese, lijsttrekker Vlaams Parlement in de provincie Antwerpen van de PVDA+, "onze regering duwt met haar blinde besparingen steeds meer jongeren de armoede in." De PVDA+ steunt de vakbonden dan ook volop in hun strijd voor het intrekken van de maatregelen tegen werkloze jongeren. "Stop de jacht op de werklozen en pak de werkloosheid aan", roept Jos D’Haese de regering op.