levensverwachting

"Wie een diploma aan de muur heeft hangen, leeft drie tot vijf jaar langer. Meer nog: hij of zij blijft 18 tot 25 jaar langer gezond dan wie geen hogere studies heeft gedaan. Het aantal jaren dat laaggeschoolden gezond kunnen doorbrengen, kalft bovendien steeds verder af. Waar een 25-jarige vrouw zonder diploma in 1997 gemiddeld tot haar 58ste gezond bleef, is dat nu slechts tot haar 49ste.” Dit zijn de choquerende cijfers uit een vandaag bekend gemaakt onderzoek van Dokters van de Wereld, dat samen met het Riziv en de mutualiteiten het sociale vangnet in België analyseerde.