Dataretentierichtlijn

Europees Hof van Justitie vernietigt de zogenoemde dataretentierichtlijn van de Europese Unie.

Vandaag 8 april 2014 maakte het Europees Hof van Justitie in Luxemburg in een opvallend arrest brandhout van de Europese Dataretentierichtlijn van 2006. Deze werd, ondanks protest uit alle democratische geledingen, nog op 30 juli 2013 op voorstel van de Belgische regering, in een eigen Belgische wet omgezet.