Quentin Vanbaelen

Né en 1988. Diplômé en langues et littératures romanes. Responsable de la section bruxelloise de Comac-écoles Bruxelles. Grand amateur de musique et de bandes dessinées. 

Als je je pensioen al eens bent gaan berekenen op mypension.be, dan heb je zeker ook vastgesteld dat het niet simpel gaat worden om de eindjes aan elkaar knopen als we gepensioneerd zijn. En de regering is van plan om het nog een beetje erger te maken. Maar we kunnen er nog een stokje voor steken. Afspraak op 19 december. 

Today, May 24, more than 12,000 demonstrators have shown that US president Donald Trump is “Not Welcome” in Brussels. They countered the world vision of the billionaire president with a call for hope, social justice, peace, the defense of the environment, and solidarity in diversity.

Meer dan 12.000 manifestanten wachtten de Amerikaanse president Donald Trump op in Brussel en lieten hem weten dat hij “Not Welcome” is. Ze pareerden de wereldvisie van de president-miljardair met eisen voor meer hoop, sociale gerechtigheid, vrede, milieubewustzijn en solidariteit in diversiteit. 

Vraag: hoe komt het dat een standaardbehandeling met Augmentin, het meest voorgeschreven antibioticum, in België 14,34 euro kost en in Nederland 3,62 euro? Antwoord: het kiwimodel, een alternatief dat de PVDA meer dan tien jaar geleden voorstelde om geneesmiddelen goedkoper te maken. 

Drie miljard euro. Dat is wat de “vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing” in 2014 heeft gekost. Die is zowat het kleine broertje van de notionele-intrestaftrek, dat andere fiscaal cadeau, en kostte de schatkist in tien jaar 19 miljard euro. Het staat allemaal in de nieuwe studie van de studiedienst van de PVDA, ondertekend door Marco Van Hees, die daarin ook de vraag opwerpt hoeveel jobs die cadeaus nu in feite opgeleverd hebben.

In de week na de aanslagen van 22 maart in Brussel namen duizenden mensen – onder wie werknemers van de luchthaven van Zaventem en van de MIVB – deel aan de herdenkingen die op diverse plaatsen plaatsvonden. In alle hoeken van het land kwamen mensen samen om hun gevoelens te uiten en om troost te vinden bij elkaar. Een boodschap van eenheid, tegen terreur en verdeeldheid.

De Europese Commissie veroordeelde België voor een systeem van belastingsvoordelen waardoor 35 multinationals in ons land vrijgesteld werden van 700 miljoen euro belastingen. In 2004 kreeg dit systeem nochtans de goedkeuring van alle partijen, zonder enige parlementaire discussie en ondanks de zware kritiek van de Raad van State op dit systeem.

Op 6 december komen in Oostende duizenden Belgen op straat. In kader van de klimaattop in Parijs laten zij de stem van het volk horen. Want de nood is hoog en wij zijn #niettestoppen.

“Werken tot je 77ste”. Minister van Pensioenen Bacquelaine toonde trots deze krantenkop in de Kamercommissie Sociale Zaken. Is de regering nu helemaal het noorden kwijt? Gaat ze haar antisociale agenda nog wat uitdiepen?

“De belangrijkste rem op een effectief klimaatbeleid is niet technologisch, maar politiek.” Dat was de vaststelling van de PVDA-volksvertegenwoordigers in het federaal parlement, Raoul Hedebouw en Marco Van Hees, en ze dienden een voorstel tot resolutie in dat ervoor moet zorgen dat België zich op een verantwoorde en consequente manier voor het klimaat inzet.

Pagina's