Quentin Vanbaelen

Né en 1988. Diplômé en langues et littératures romanes. Responsable de la section bruxelloise de Comac-écoles Bruxelles. Grand amateur de musique et de bandes dessinées. 

Is er reden om ongerust te zijn over de komst van de vluchtelingen naar België? Er wordt veel gezegd, onder andere op het internet. Worden wij overspoeld? Is onze sociale zekerheid in gevaar? Moeten we vrezen voor een islamitische invasie? Zijn de armen bij ons het slachtoffer van onze solidariteit met de asielzoekers? 

Onlangs deden de protesten van taxibedrijven in Brussel en Parijs veel stof opwaaien. Oorzaak van hun woede? Uber, een bedrijf dat vervoerdiensten aanbiedt tegen lage prijzen. De polemiek tussen de nieuwe taxidienst en de traditionele taxibedrijven draait om een belangrijke sociale en economische inzet. Want wat als dat nieuwe model van voordelig “autodelen” voor allen, het Ubermodel, nu eens eerder de realisatie zou zijn van een neoliberale droom?

“Belastingparadijzen creëren een sociale hel”, stond te lezen op een bord tijdens de vakbondsconcentratie van 25 september 2014 op het Brusselse Muntplein. De manifestatie was het startschot van een van de grootste sociale bewegingen van de laatste jaren en een van de eisen was precies een belasting op de grote vermogens. Vandaag tracht de regering de discussie een andere richting uit te sturen, met de bedoeling de 1% verder in de watten te leggen. Een nieuwe studie van de PVDA-studiedienst hekelt de onrechtvaardige maatregelen die de regering met haar “taxshift” op het oog heeft.

Tijdens het 1 meifeest was de linkse partij overal in het land zichtbaar, aan de kant van de vakbonden. Een gelegenheid voor de PVDA om haar alternatief voor te stellen én links nieuw leven in te blazen. "Wij moeten ons opnieuw inschrijven in een 1 meivisie van vernieuwing, in een 1 meivsie van links-dat-durft", klinkt het bij Peter Mertens. En meteen lanceerde de partij haar lentecampagne voor de 30-urige werkweek.

Heeft België illegale staatssteun verleend aan multinationals? De Europese Commissie stelt zich vragen bij een aantal “rulings” die aanvaard werden door de Belgische fiscale administratie. Op hetzelfde moment pleiten sommigen voor een nieuwe fiscale amnestie voor grote fraudeurs. “In plaats van de strijd aan te binden tegen de fraude, lijkt deze regering ze te willen bevorderen”, stelt federaal volksvertegenwoordiger en fiscaal specialist van de PVDA, Marco Van Hees.

Met meer dan 2.000 mensen voerde D19-20, een alliantie van landbouwers, vakbonden, ngo’s, diverse verenigingen en burgers, op 19 december actie tegen de Europese Top over het TTIP. Omdat dit geheime vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten onze sociale-, ecologische- en voedselnormen bedreigt. Ook de PVDA nam deel aan de actie.

Afgelopen maandag 1 december ging Solidair op piketronde in Luik. Overal waren er veelkleurige stakingspiketten in gemeenschappelijk vakbondsfront, moedige mannen en vrouwen die de kou trotseerden. Mensen die boos zijn op de besparingspolitiek en die fatsoenlijke banen willen, een toekomst voor de jongeren en sterke openbare diensten, kortom een solidaire maatschappij. En die klaar zijn om de strijd verder te zetten!

Woensdag 12 november stelde de PVDA haar alternatief plan voor het pensioendossier voor.

Op 23 oktober werd duidelijk dat de regering-Michel-De Wever drastisch wil besparen op de federale uitgaven voor cultuur. Het grootste deel van de budgetten voor cultuurbeleid mag dan wel bij de gewesten zitten, toch vallen een aantal grote instellingen nog steeds onder de bevoegdheid van het federale niveau. De subsidieverminderingen lopen op tot 30%, en dat is niet alleen een bedreiging voor kunst en cultuur zelf, maar ook voor hun maatschappelijke rol.

Op woensdag 22 en donderdag 23 oktober zullen de leerkrachten in het Franstalig onderwijs een werkonderbreking van een uur houden. Vooral de zware besparingsmaatregelen van de regering Michel-De Wever in verband met hun pensioen maakt hen woedend.

Pagina's