N-VA

In de Belgische wetgeving zijn vandaag al alle elementen aanwezig om kordaat op te treden tegen geradicaliseerden en teruggekeerde Syriëstrijders als zij zich schuldig maakten of maken aan strafbare feiten, schrijft Ivo Flachet. 'De vraag is dus waarom er niet meer gebeurt om die mensen beter op te volgen en indien nodig te vervolgen.'

Lachen! Kamerlid Bert Wollants (N-VA) probeert ons vandaag in de krant wijs te maken dat stroom goedkoper is geworden in januari. De energiefactuur kan tot 54 euro per jaar voordeliger uitvallen, als je maar van leverancier verandert, suggereert Wollants. Je kunt evengoed beweren dat de aarde plat is.

In ”De Afspraak” (één, VRT) wees PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw erop dat de NMBS 3 miljard euro moet besparen. Volgens de N-VA kloppen die cijfers niet. Wij leggen nog eens uit waarom ze wél kloppen.

Of het nu om de binnenlandse politiek gaat, de Europese politiek, of over de onderhandelingen over een transatlantisch vrijhandelsakkoord, Bart De Wever vormt zijn partij in snel tempo om van een volkspartij naar een partij van de upperclass. Dat is uiteraard zijn goed recht. Maar het zou hem sieren dat ook gewoon toe te geven, vindt Peter Mertens in zijn bijdrage aan Het Schaduwparlement op Knack.be.

“Dit is geen #dailyracism meer, maar #organizedracism. Hiermee geeft de schaduwpremier gewoon alle racisten gelijk,” reageert Zohra Othman (schepen van jeugd in Borgerhout) woedend. “De N-VA-oorlog tegen discriminatiebestrijding geeft bedrijven de vrijgeleide om voortaan ook straffeloos te discrimineren.” De PVDA stelt voor om integendeel discriminatie systematischer op te sporen en te sanctioneren met een gelijkheidsinspectie.

Een onderzoek van de antifascistische sites RésistanceS en AFF/Verzet* brengen aan het licht dat minister Jambon moedwillig zijn betrokkenheid bij de Vlaams-Nationale Debatklub (VNDK), een vereniging die door verantwoordelijken van het Vlaams Belang geleid wordt, geminimaliseerd heeft. Hij was een van de leiders van de debatclub toen die in 1996 Jean-Marie Le Pen uitnodigde. “Wanneer zal minister Jan Jambon ons eindelijk de waarheid vertellen?” vraagt PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw zich af.

En wat hebben we geleerd vandaag? PVDA-voorzitter Peter Mertens overloopt de gebeurtenissen van dinsdag 14 oktober, de dag waarop de PVDA het ontslag vroeg van staatssecretaris Theo Francken.

In zijn ‘Verslag aan de Koning’ kiest Bart De Wever voor een streng besparingsbeleid op maat van de Europese Commissie. Veel partijen reageerden al snel positief op diens voorstellen om de loonvorming en de pensioenen grondig te hervormen. Maar vanuit het standpunt van de werknemers zijn de voorstellen van De Wever allesbehalve ‘aanvaardbaar’, schrijft Koen Hostyn van de studiedienst van de PVDA.

De koning heeft Bart De Wever, als grootste winnaar van de verkiezingen, belast met een informatieopdracht. Maar het is lang niet zeker dat hij een regering zal kunnen vormen onder leiding van de N-VA. De partij van De Wever is niet “incontournable”. Herwig Lerouge analyseert de resultaten.

Bart De Wever beweert dat zijn partij, de N-VA, géén sociaal bloedbad wil aanrichten. Volgens Kim De Witte moet hij dan toch zijn eigen pensioensvoorstellen nog eens heel goed bekijken. In een opiniestuk analyseert Kim De Witte het pensioenbeleid van de N-VA. Hij stelt vast dat de N-VA hard wil besparen op de kap van de hardwerkende Vlaming.

Pagina's