Ringland

Na meer dan tien jaar strijd, actie en druk van verschillende actiegroepen voor de leefbaarheid in Antwerpen en voor een vlotte mobiliteit rond Antwerpen is er vandaag eindelijk een compromis uit de bus gekomen. Het ‘Toekomstverbond’, zoals het compromis wordt genoemd, bestaat uit een radicaal haventracé enerzijds, en een Oosterweel-light anderzijds.

Minister Weyts en het Antwerpse stadsbestuur houden vast aan het BAM-plan dat traag, ongezond en duur is. De PVDA stelt daar drie kortetermijnmaatregelen tegenover en steunt Ringland volmondig als duurzame oplossing.

In zijn bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be stelt Peter Mertens drie positieve mobiliteitsmaatregelen voor om op korte termijn het fileleed rond Antwerpen te minderen. Die maatregelen kunnen nu al genomen worden. In de wetenschap dat Ringland op middellange termijn veruit het beste project is voor zowel een ommekeer in mobiliteit als in leefbaarheid.

Ringland presenteerde vrijdag 24 april op een persconferentie in de Singel de resultaten van de studies die het dankzij crowdfunding – steun van het publiek – heeft laten uitvoeren op zijn concept. Solidair sprak hierover met Dirk Van Duppen, huisarts en PVDA-gemeenteraadslid, die heel de problematiek van het fijn stof mee op de politieke agenda heeft gezet. Dirk Van Duppen was vanaf de eerste uren betrokken bij de Antwerpse actiegroepen.

“Neen aan het BAM-tracé, Ja aan de overkapping”: het verzet tegen de plannen van de Vlaamse regering gaat onverminderd verder. Na het succesvolle Ringland festival en de interpellaties op de gemeenteraad van 23 juni van o.m. de PVDA, dienen actiegroepen Ademloos en stRaden-generaal een collectief bezwaarschrift in tegen de geplande Oosterweelverbinding op het BAM-tracé.

“Vooraleer te discuteren over hoeveel het kost om de Antwerpse ring te overkappen, is het interessant eens te kijken naar wat zo’n overkapping opbrengt, alleen al op het vlak van gezondheid”, zegt Dirk Van Duppen, gezondheidsspecialist van de PVDA+ en kandidaat voor de Kamer in Antwerpen. Van Duppen, die in 2008 samen met Ademloos de fijnstofproblematiek mee op de politieke agenda plaatste, zette zich aan het rekenen, en zijn besluit luidt: “Alleen al door de gezondheidswinst te tellen hebben we heel deze infrastructuur na acht jaar terugbetaald.”

Naar schatting 10.000 Antwerpenaars trokken vandaag in verschillende optochten door Antwerpen om op te komen voor het overkappen van de ring en tegen het BAM-tracé. Peter Mertens: “Proficiat aan Ademloos, stRaten-generaal en Ringland. Wat een overweldigend succes zeg. Meer dan 10.000 Antwerpenaren vragen een gezonde stad, zonder fijn stof, zonder dieseldampen en met veel groene ruimte. Respect!”

15 juni 2014

Op zondag 15 juni organiseert Ringland het eerste Ringland festival, op het dak van de ring!

Meer dan 30 artiesten treden op bovenop de Craeybeckxtunnel (aan de Middelheimlaan) om de overkapping van de Antwerpse Ring te steunen. 

Op zaterdag 14 februari organiseert Ringland van 16 tot 19 uur een romantisch winterfeest voor jong en oud in het Brilschanspark.

Voorstelling van de resultaten van de Ringlandstudies.

Pagina's