Kris Peeters

Mensen die aan het einde van hun loopbaan een beetje of serieus aan de sukkel geraken, het zijn er veel. Meer dan 100.000 van hen werken daarom vandaag vier vijfde of halftijds. In de hoop tot hun pensioen te kunnen blijven werken. En net die maatregel schaft de regering-Michel nu af. Hoe cynisch kun je zijn?

In de nacht van 25 op 26 juli raakte de regering Michel het eens over een reeks maatregelen. Hoopt ze dat er vanwege de vakantie geen reactie zal komen? Dat is buiten heel wat syndicalisten gerekend, die zich niet in slaap laten sussen. Volgens hen wordt het opnieuw een hete herfst.

De PVDA onthulde onlangs in een studie dat interimwerk in veel bedrijven meer regel dan uitzondering is. In de Kamer ondervroeg Marco Van Hees minister van Werk Kris Peeters hierover op 6 juli.

“Wat hier getoond wordt, is schokkend”, zei minister van Werk Kris Peeters na het zien van de Pano-reportage van 10 mei over interimwerk bij DHL Aviation.  De verontwaardiging van de minister is behoorlijk misplaatst. Hij en zijn collega’s weten maar al te goed hoe op de arbeidsmarkt met interims wordt omgegaan.

Minister van Werk Kris Peeters kwam in juli – in volle vakantietijd – met een voorstel naar buiten over “werkbaar en wendbaar werk”. Als zijn voorstel ooit kracht van wet krijgt, wordt de 38-urenweek een lege doos.

Je hebt het misschien al gemerkt toen je deze zomer in het buitenland was: het leven is in ons landje aanzienlijk duurder geworden dan in Frankrijk, Nederland of Duitsland. Dat heeft minister Peeters nu ook ontdekt, maar hij had het kunnen weten, want de PVDA-studiedienst heeft dat al lang voorspeld. Wat nog meer zorgen wekt is dat hij een nieuwe loonstop wil.

De PVDA heeft kennisgenomen van het voorontwerp van de wet-Peeters over “werkbaar werk” en stelt vast dat dit van de 38-urenweek een begrip zonder inhoud maakt.

Na protest van ziekenfondsen, vakbonden, patiëntenorganisaties en Geneeskunde voor het Volk tegen het ontwerp van KB van Maggie De Block over de verplichte tewerkstelling van langdurig zieken, werd drie weken geleden de financiële sanctie voor langdurig zieken die niet in een re-integratietraject willen stappen, ingetrokken. Maar de N-VA slaat terug.

“Mijn gsm trilde dag en nacht”, sprak minister van Werk Kris Peeters donderdag in het parlement. De PVDA had opgeroepen om de CD&V-minister een mail te sturen uit protest tegen de maatregel om bruggepensioneerden opnieuw op te roepen voor werk. Meer dan duizend mensen getuigden over hun situatie.

“Het Koninklijk Besluit dat bruggepensioneerden verplicht om actief werk te zoeken tot hun 65 jaar moet onmiddellijk worden ingetrokken",  verklaart Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder van de PVDA.

Pagina's