kinderbijslag

Met de indiening van een wetsvoorstel dat het recht op kindergeld voor erkende vluchtelingen gedurende de eerste vier jaar van hun verblijf in België sterk vermindert, kent het antisociaal beleid van de N-VA een nieuw hoogtepunt. N-VA-kamerlid Sarah Smeyers stelt demagogisch dat haar voorstel nodig is “om de sociale zekerheid voor alle Belgen te blijven garanderen”.

De PVDA was en is tegen de splitsing van de kinderbijslagen. Hoe dan ook moet morgen de enveloppe voor kinderbijslagen behouden blijven. Niemand mag morgen minder kinderbijslag krijgen dan vroeger. Het geld daarvoor kan komen uit de miljonairstaks.