Waals Parlement

De Waalse parlementairen konden zich op 24 juli uitspreken over de Beleidsverklaring in verband met de regionale politiek opgesteld door de PS-cdH-meerderheid. De PVDA, die twee verkozenen heeft, sprak zich krachtig uit tegen deze menukaart met besparingen bij de soep, de hoofdschotel en het dessert. 

Deze 26-jarige chauffagist had niet verwacht dat hij zou verkozen worden. Ruddy Warnier is afkomstig van Anthisnes, bij Hoei. Deze jonge militant weet van aanpakken en kijkt ernaar uit om aan de zijde van Frédéric Gillot de werkende mensen te gaan verdedigen.

Frédéric Gillot is 51 en afkomstig van Blégny, bij Luik. Deze staalarbeider was jarenlang een actief syndicalist. Die strijdervaring zal hem goed van pas komen in het Waals parlement waarin hij nu gaat zetelen.

Een dubbele première, dinsdagochtend in het Waalse parlement. Ten eerste doet de PVDA haar intrede. En ten tweede moest dit parlement zich voor het eerst buigen over het beroep dat verschillende partijen instelden. Het veroorzaakte heel wat discussies en deed vragen rijzen bij onze democratie: de meerderheid van de parlementsleden die zich over het ingediende beroep moesten buigen, waren zelf betrokken partij… Een terugblik op een eedaflegging... die nog niet kon gebeuren.

Deze dinsdagochtend trokken de twee arbeider-afgevaardigden van de PVDA, Frédéric Gillot (ex-staalarbeider ArcelorMittal) en Ruddy Warnier (een chauffagist van 26 jaar) naar Namen om de eed af te leggen. En ze zijn er niet alleen, ze kregen de steun van een delegatie militanten van de PVDA, die vanuit de vier hoeken van het land afgezakt kwamen. Raoul Hedebouw, die volgende week zelf de eed aflegt in het Federaal Parlement, vergezelde hen, samen met Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, uit Antwerpen. Ook een delegatie uit Limburg heeft de nieuwe afgevaardigden ondersteund. Naast de eedaflegging zal ook de vraag van de PVDA om de stemmen in Charleroi te hertellen (om één of twee extra parlementaire zetels te halen) tijdens deze eerste parlementaire zitting besproken worden. 

De 26-jarige chauffagist Ruddy Warnier had het niet meteen verwacht, maar binnenkort bezet hij een zitje in het Waals Parlement.